Fritz C. Holte

fritzholte.com

En fjerde vei

Anmeldelser

Artikler

Åpent brev til Per Kleppe

Hei Per

I en telefonsamtale sa du at du ikke hadde noe mot at din anmeldelse av min bok ble lagt ut og kommentert på min nettside Hvis jeg forsto deg rett, var du også interessert i å diskutere på nettsiden mine kommentarer med meg.

En slik debatt vil bli mest nyttig hvis den er grundig, og det vil den ikke bli hvis du i ett innlegg skal kommentere alle de innvendingene jeg har reist. Jeg foreslår derfor at vi tar en innvending om gangen, og gjør oss ferdig med den før vi går over til nesete.

Derfor vil jeg be deg om at du i ditt første (men forhåpentligvis ikke siste) innlegg på min nettside bare drøfter den innvendigingen jeg har under overskriften "Mulighetene for en varig reduksjon av de fem problemene".

Jeg vil også nevne at jeg om noen dager vil komme med min antakelig siste innvending mot din anmeldelse. Utgangspunktet for den er at du skriver "Holte "forutsetter", men det vil være bedre å holde seg til empirisk forskning. Holte "tror" at virkningene vil bli lik og slik, antakelser som de flest vil være uenige i."

Hilsen Fritz

www.fritzholte.com |   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.