Fritz C. Holte

fritzholte.com

En fjerde vei

Anmeldelser

Artikler

4. Debatt med Kleppe om "Mulighetene for en varig reduksjon av De fem problemene". Holtes første innlegg i debatten

En av konklusjonene i "En fjerde vei" er at myndighetene kan sørge for en varig reduksjon av de fem problemene bare hvis dette skjer: Det økonomiske systemet endres minst like radikalt som jeg foreslår.

Hvis konklusjonen aksepteres er den et sterkt argument for at det økonomiske systemet bør endres.

Kleppe er uenig i konklusjonen. Han skriver at jeg "ser bort fra at systemet kan korrigeres med mindre vidtgående reformer." Dette må bety at han mener at min begrunnelse for konklusjonen ikke holder. Jeg vil be han om følgende: Gjør rede for hvorfor du mener at min begrunnelse ikke holder.

Jeg vil også be Kleppe: Skriv en artikkel der du forteller hvordan myndighetene kan sørge for en varig reduksjon av de fem problemene uten å endre det økonomiske systemet minst like radikalt som jeg foreslår.

www.fritzholte.com |   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.