Fritz C. Holte

fritzholte.com

En fjerde vei

Anmeldelser

Artikler

7. Debatt med Kleppe om "Sier jeg noe om det nåværende systemets gode sider?". Holtes første innlegg i debatten.

Kleppe skriver. "- - - det er helt galt, slik Holte faktisk gjør, å se bort fra (det nåværende) systemets gode sider"

Mitt svar:

Jeg drøfter i boka fem alternativer til det nåværende. systemet. Disse tre forkaster jeg: (1) Overlate styringen av den økonomiske utviklingen til FN eller til en annen internasjonal organisasjon, (2) Nord-Koreas organisering av sin økonomiske virksomhet, og (3) planøkonomien i Sovjetunionen

I min begrunnelse på s. 40-42 i boka av hvorfor jeg forkaster disse tre, går det fram at jeg mener at det nåværende systemet har visse gode sider.

www.fritzholte.com |   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.