Fritz C. Holte

fritzholte.com

En fjerde vei

Anmeldelser

Artikler

EN FJERDE VEI - Memo fra Jørgen Randers

MEMO

Til: Fritz C. Holte

Fra: Jørgen Randers

Dato: 10. august 2008

EN FJERDE VEI

Kjære Fritz,

Takk for boken! Jeg har i dag morges endelig fått tid til å se gjennom den, og skriver dette memoet slik at du kan bruke det som du vil.

Boken er usedvanlig pedagogisk og klart skrevet, slik at det er lett å forstå hvilket problem den ønsker å løse ("De Fem") og hvorledes den foreslår å løse dem ("Kontrollert Kapitalflyt"). Men problemstillingen og spesielt ditt svar, er nok kun av interesse for et lite antall intellektuelle.

Min hovedkommentar er: Jeg tror ikke at den foreslåtte løsning (Det Alternative Økonomiske System for Norge ASN og for Industrilandene ASI) lar seg implementere i et demokrati, ganske enkelt fordi den (som forfatteren selv påpeker) vil lede til lavere inntektsvekst enn dagens markedsliberalisme.

Litt mer utdypet: Jeg er enig i at det er mulig at ASN (og ASI) vil kunne redusere De Fem Problemene. Men bare dersom flertallet i befolkningen ønsker det, og det må de jo om man (som forfatteren) ønsker å innføre ASN gjennom flertallsvedtak. Og dersom flertallet virkelig ønsket å løse De Fem Problemene tror jeg de kunne løst dem enklere på andre måter - som ikke krever så fundamentale endringer som dem boken foreslår.

For eksempel kunne et villig flertall vedta å øke personbeskatningen dramatisk uten å ta det gjennom økte lønnskrav. Da ville staten a) bli rik, b) kunne skape de

arbeidsplasser flertallet måtte ønske, c) omfordele inntekt mellom borgerne, d) avbrutalisere arbeidsmarkedet ved å etablere en mengde "garanterte jobber", e) vedta strengere miljølovgivning enn i utlandet. Altså ville denne samlede pakken løse forfatterens Fem Problemer. Kostnaden ville være lavere disponibel personinntekt - akkurat som om man innførte ASN.

En annen grunn til at jeg ikke ville støtte innføring av ASN i dag, er at det markedsliberalistiske system for tiden bidrar til å løse den virkelig store skjev-fordelingen i verden, nemlig den mellom de aller fattigste ulandsbøndene og resten. Jeg er enig at dette går på bekostning av verdens blåsnipp-arbeidere, men dette er dog bedre enn at det ikke skjer noen omfordeling.

Med vennlig hilsen Jørgen

www.fritzholte.com |   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.