Fritz C. Holte

fritzholte.com

En fjerde vei

Anmeldelser

Artikler

Fritz Holtes svar på Marius Doksheims anmeldelse av En fjerde vei

Hei Marius

Jeg beklager sterkt at det av ulike grunner har tatt så lang til før jeg har svart deg.

Takk både for at du har vært villig til å anmelde boka, at du sier at du har lest den med stor interesse, og at du sier at jeg reiser flere spørsmål som du sier det er interessant å diskutere.

Så over til noe det ikke er så hyggelig for meg å si. Det er store feil og mangler i din beskrivelse av innholdet i boka. Den beste måten du kan bli klar over dette er kanskje å sammenligne din anmeldelse med det jeg sier i det følgende.

1. Boka handler først og fremst om industrilandenes økonomiske system. Jeg peker på at det mellom industriladene både er en konkurranse om å være attraktiv for lokalisering av næringsliv og en konkurranse om konkurranseevnen.

2. Jeg peker på at det er den frie flyten av kapital mellom industrilandene fører til konkurransen om å være attraktiv for lokalisering av næringsliv, og at det er den frie flyten av industrivarer og noen typer av tjenester mellom industrilandene fører til konkurransen om konkurranseevnen.

3. Jeg peker på at for å unngå at den innenlandske arbeidsløsheten blir større og større må det i det enkelte industrilandføres en politikk som fører til følgende: Det blir umulig for myndighetene å sørge for en varig reduksjon av de fem problemene.

4. Jeg peker på at for å unngå at den innenlandske arbeidsløsheten blir større og større vil det være sterke begrensninger på et industrilands muligheter for å føre en u landsvennlig politikk.

5. Jeg peker på at hvis den frie flyten av kapital, industrivarer og noen typer av tjenester blir erstattet met et av mine to alternative systemer kan det i et industriland føres en politikk som gjør dette mulig: De innenlandske myndighetene kan sørge for en varig reduksjon av de fem problemene i dette landet.

6. Jeg peker på at hvis den frie flyten av kapital, industrivarer og noen typer av tjenester blir erstattet met et av mine to alternative systemer kan det i et industriland føres en politikk som gjør dette mulig: De innenlandske myndighetene kan føre en mye mer u landsvennlig politikk enn de kan nå..

Jeg legger stor vekt på at industrilandene bør gjøre mye mer enn nå for de fattige landene. Dette er en viktig grunn til at jeg ønsker å endre det nåværende økonomisk systemet i industrilandene.

Jeg håper at du svarer på min nettside på det jeg har pekt på foran.

Vennlig hilsen
Fritz

www.fritzholte.com |   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.