Meny:
Startsiden

   
HA 2000:1

HOLDENUTVALGETS UTREDNING

av
Fritz C. Holte

  KAPITTEL 6
KORT SAMMENDRAG

Her er noen hovedpunkter i drøftingene foran:Holdenutvalget tar det for gitt at det forsatt langt på vei skal være frihandel og frie kapitalbevegelser og at det fortsatt skal være et mål å holde valutakursen stabil over tid.

Det er et hovedelement i utvalgets strategi at Norge må framstå som et attraktivt land for næringslivet. Denne strategien bygger på forutsetningen om fortsatt frihandel og frie kapitalbevegelser.

I den framtiden Holdenutvalget gjør rede for, kan ikke Norge være sikker på å unngå høy arbeidsledighet.

I den framtiden Holdenutvalget gjør rede for vil presset på den enkelte arbeidstaker være så stort at mange må uføretrygdes før de når vanlig pensjonsalder

For en del år siden var det fornuftig av norsk fagbevegelse å kjempe for at de norske arbeidstakerne skulle få en størst mulig andel av de verdiene som ble skapt i norske bedrifter. Slik vil det ifølge utvalget ikke være i framtiden. Andelen vil i hovedsak bli gitt utenfra. Hovedoppgaven for norsk fagbevegelse vil være å bidra til at den andelen blir akseptert av norske arbeidstakere uten at det blir nødvendig med høy innenlandsk arbeidsledighet for at det skal skje.

Med utgangspunkt i kravet om at Norge må framstå som et attraktivt land for næringslivet, gir utvalget råd om bl. a. skattepolitikk, bruk av oljepenger, undervisningspolitikk og veibygging. Jeg begrunner hvorfor jeg mener at hvis disse rådene blir fulgt, vil det ikke være mulig å unngå kutt i velferdsstaten.

Kravet om at Norge skal framstå som et attraktivt land for næringslivet, reduserer sjansene for at det kommer til å bli ført en ansvarlig miljøpolitikk.EN ANNEN FRAMTID?

I artikkelen "Den alternative framtiden " drøfter jeg mulighetene for å skape en annen framtid enn den Holdenutvalget beskriver.


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.