Meny:
Startsiden
   
H 1

DEN ANDRE MARKEDSLIBERALISTISKE FRAMTIDEN

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 7. januar 2001

Her er en mulig framtid:

Norge har frihandel og frie kapitalbevegelser overfor utlandet.

Norge er et lite attraktivt land for lokalisering av næringsvirksomhet. Derfor er det få arbeidsplasser og mye arbeidsledighet i Norge.

Denne framtiden kaller jeg Den andre markedsliberalistiske framtiden.

Så langt jeg har registrert, er det først og fremst Næringslivets hovedorganisasjon - NHO som har vært opptatt av at Norge bør unngå Den andre markedsliberlistiske framtiden. Blant annet to avisinnlegg viser at NHO anser det som en hovedoppgave for norsk økonomisk politikk å sørge for å unngå den, og å sørge for at vi i stedet får Holdenutvalgets framtid.

Det ene innlegget er skrevet av Finn Bergersen jr, administrerende direktør i NHO. Det ble offentliggjort 12, august 2000 i Dagsavisen, og har tittelen "Fra Holden til handling - Det trengs en aktiv verdiskapingspolitikk".

Det andre innlegget er skrevet av Kristin Clemet, viseadministrerende direktør i NHO, og fins på min nettside som H 3: Fortsatt i gal retning.

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.