Meny:
Startsiden
   
H 4

KONKURRANSEUTSATT SEKTOR OG PRIVAT SEKTOR

KOMMENTAR INSPIRERT AV KRISTIN CLEMETS INNLEGG I DAGSAVISEN 4/11 00

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 7. januar 2001

Med konkurranseutsatt sektor menes de innenlandske bedriftene som møter utenlandsk konkurranse.

Et av utgangspunktene for Clemets innlegg i Dagsavisen 4/11 er at Ottar Brox har kritisert henne for å ha satt likhetstegn mellom konkurranseutsatt sektor og privat sektor.

Clemets svar på denne kritikken er gjengitt i H 3. Hun peker bl. a. på at mange flere norske bedrifter møter utenlandsk konkurranse i dag enn for noen år siden.

Jeg er enig med Brox i at det også i dag i mange sammenhenger er en for sterk forenkling å sette likhetstegn mellom privat sektor og konkurranseutsatt sektor. Mye av jordbruket, noen andre vareproduserende bedrifter og mange tjenesteproduserende bedrifter møter nemlig i dag liten eller ingen konkurranse fra utlandet.

Clemets kommentar: Jeg satte ikke likhetstegn mellom privat sektor og konkurranseutsatt sektor i min opprinnelige artikkel. Brox polemiserte derfor mot noe jeg ikke hadde sagt eller skrevet. I min andre artikkel polemiserte jeg derfor både mot Brox' utlegninger av mitt syn og hans eget syn, dvs. at jeg søkte å forklare forskjellen på privat og konkurranseutsatt sektor. Et hovedpunkt i den forbindelse er at skillet er mye mindre markant og tydelig enn før.

Jeg synes imidlertid også at det er viktig - slik Clemet gjorde - å peke på at mange norske bedrifter som tidligere solgte sine produkter på et skjermet innenlandsk marked, nå møter utenlandsk konkurranse. Dette er viktig blant annet fordi det har redusert spillerommet for norsk økonomisk politikk.

En muntlig kommentar fra Brox: Brox ble gjort kjent med Clemets kommentar. Han sa i en telefonsamtale med meg i desmeber at han ikke hadde tid til å svare før jul, men at han kanskje kom til å gjøre det noe senere.

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.