Meny:
Startsiden
   
H 104  

Invitasjon til pressekonferanse

Første gang lagt ut: 18.11.2002

 

Dagbladet

Oslo

Invitasjon til pressekonferanse fredag 29. november 2002

Jeg har skrevet en bok jeg har kalt "En annen verden er mulig". Den vil bli lansert på en pressekonferanse i Folkets Hus, Sal C, Oslo, fredag 29. november kl. 10.30. Der vil folk med ulik politisk oppfatning kommentere boka og journalister kunne stille spørsmål til meg om den.

Pressekonferansen er en del av Globaliseringskonferansen 2002, som arrangeres 28/11 - 1/12 av et samarbeidsutvalg for ATTAC, FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål), Forum for systemdebatt, Forum for utvikling og miljø, MIRA-senteret, Nettverk mot markedsmakt - for demokratisk styring, Solidaritetshuset, og ungdomsorganisasjonene Changemaker, Press og Natur og ungdom.

Dagbladet inviteres med dette til pressekonferansen.

Det burde være visse muligheter for at "En annen verden er mulig" vil vekke oppmerksomhet. De siste årene har det nemlig kommet mange og sterke protester mot det nåværende økonomiske systemet. Men fra protestantene er det sjelden eller aldri kommet gjennomarbeidede forlag til hvilket system som bør erstatte det nåværende. Her er et tomrom som "En annen verden er mulig" kan bidra til å fylle.

I mer enn ti år har jeg arbeidet med de temaene som drøftes i den nye boka mi. Mine tidligere debattbøker, "Hva slags framtid" (1992) og "Kursendring" (1994), kan betraktes som forarbeider til årets bok. Jeg er nå kommet et langt stykke videre siden den gang.

Selvfølgelig ønsker jeg at flest mulig skal bli oppmerksomme på at boka fins. Fra mitt synspunkt vil derfor det aller beste være om Dagbladet 3o. november eller kort tid etterpå ikke bare har et referat av pressekonferansen, men også har mer stoff om boka. For meg er tenkelige muligheter en bokanmeldelse, et intervju med meg, eller en artikkel skrevet av meg eller en annen.

Jeg legger ved to notater som gir litt informasjon om boka.

Mvh. Fritz C. Holte

Vedlegg 1 til invitasjonen: En annen verden er mulig

I de senere årene har flere sagt til meg noe i likhet med følgende:

Jeg vet allerede at det er mange negative virkninger av det nåværende økonomiske systemet, og jeg synes det er innlysende at det bør endres. Dette trengte du ikke å fortelle meg. Men jeg synes jeg har hørt for lite om hva som er de grunnleggende årsakene til de negative virkningene, og jeg vet ikke hva som bør gjøres for å få en bedre verden. Dette er utilfredsstillende. Det har jo liten hensikt å kreve et annet økonomisk system hvis vi ikke kan si hvilket system som bør erstatte det nåværende. Det jeg ønsker at du skal gjøre, er å fortelle meg hva som er de grunnleggende årsakene til de negative virkningene av det nåværende systemet, og peke på et økonomisk system som er bedre enn det nåværende.

Stoffutvalget i "En annen verden er mulig" er preget av disse ønskene.

Jeg drøfter hvorfor vi med det nåværende økonomiske systemet får massearbeidsledighet, et brutalt arbeidsliv for mange, skjev fordeling, forvitring av velferdsstaten, en utvikling som ikke er økologisk bærekraftig, økonomiske kriser og en utbredt følelse av politisk avmakt.

Men først og fremst er jeg opptatt av å legge fram et konkret alternativ til det systemet vi har i dag. Alternativet består i å gi tilbake til nasjonale myndigheter mye av den styringsevnen de har mistet de siste tiårene. Her er noen hovedpunkter:

Fri flyt av kapital erstattes med et system der nasjonale myndigheter kan styre overføringene av kapital til og fra utlandet.

For tiden bestemmes valutakursene av et samspill mellom tilbud og etterspørsel i internasjonale valutamarkeder. Det betyr at det er markedskreftene som avgjør hvor høye kursene blir. Dette systemet erstattes med et system der nasjonale myndigheter kan bestemme hvor høye kursene skal være.

I boka drøftes også sjansene for å få innført det alternative systemet. Jeg drøfter dessuten mulighetene for å få tilfredsstillende styring over utviklingen ved å overføre styringsmyndighet til internasjonale organer, og argumenterer for at en slik strategi vil mislykkes.

Vedlegg 2 til invitasjonen: Norge mister 2000 arbeidsplasser hver måned. Kan myndighetene sørge for at dette ikke fortsetter?

Norge er for tiden inne i en utvikling der:

Den norske krona er blitt mer verdt i forhold til andre lands penger.

Lønningene er høyere i Norge enn de er mange andre steder.

Myndighetene synes at de av hensyn til prisutviklingen må sørge for at rentene holder seg høye.

Det er dårligere konjunkturer i andre industriland. Norge rammes av dette.

På grunn av dyre norske kroner, lønninger som er høyere enn mange andre steder, høye renter og dårlige internasjonale konjunkturer mister Norge for tiden ca. 2000 arbeidsplasser hver måned.

For mange som er opptatte av om myndighetene kan klare å stanse tapet av arbeidsplasser, kan min bok "En annen verden er mulig" være nyttig. Riktignok retter jeg der søkelyset først og fremst mot mer langsiktige spørsmål. For å kunne svare på de spørsmålene, beskriver og analyserer jeg imidlertid det nåværende økonomiske systemet. Den beskrivelsen og den analysen gir et grunnlag for å kunne vurdere myndighetenes muligheter for å kunne snu den nåværende utviklingen. Dette grunnlaget kan være nyttig bl.a. for journalister som skal kommentere det som kommer til å bli hevdet i årets finansdebatt.

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.