Meny:
Startsiden
   
H 122  

Spørmål som burde ha vært stilt Jens Stoltenberg i Bergen

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 24.08.2003

 

Arbeidsløshet var et av temaene på NRKs folkemøte i Bergen 18. august. Der burde møtelederen eller noen andre ha stilt disse spørsmålene til Jens Stoltenberg:

I en kronikk i Dagvisen for 21. juli i år nevner Schjøtt-Pedersen en rekke tiltak Arbeiderpartiet ønsker å bruke for å få lavere ledighet. Kan du anslå

størrelsesordenen på det beløpet Ap ønsker å buke på disse tiltakene,

hvordan dette beløpet tenkes finansiert, og

hvor mange arbeidsplasser disse tiltakene vil bevare og skape. (Vil tallet på arbeidsplasser som vil bli bevart og skapt være lite i forhold til at vi hå har ca. 1 00 000 registrerte ledige?)

Hva mener du vil skje med størrelsen på arbeidsløsheten de nærmeste par årene hvis Arbeiderpartiets forslag til økonomisk politikk blir vedtatt.?

Kommentar til spørsmålene

Når spørsmålene rettes til Stoltenberg er det fordi Arbeiderpartiet er det partiet som sterkest har hevdet at lavere ledighet må være det viktigste målet for den økonomiske politikken .For øvrig hevdet Schjøtt-Pedersen i en kronikk i Dagsavisen for 21. juli at arbeid for alle er den viktigste oppgaven for Arbeiderpartiet. Det er av interesse å få vite om Arbeiderpartiet mener at de har en politikk som kan føre til at vi kommer i nærheten av å få oppfylt det målet..

Det er viktig at det spørres om størrelsesordenen på det beløpet AP ønsker å bruke til tiltak som skal redusere arbeidsløsheten. Hvis det spørres om størrelsen, kan spørsmålet avfeies ved å si svare at det er det for tidlig å si noe om.

Etter å ha stilt Stoltenberg disse spørsmålene og fått hans svar, kan det hvis tiden tillater det være nærliggende å spørre de andre deltakerne i panelet om de mener at de har en politikk som vil føre til betydelig lavere arbeidsløshet. Dette gjelde bl.a. Bondevik fordi han i en kronikk i Dagsavisen 21.juni hevdet at utviklingen den siste tiden viser at regjeringens politikk mot arbeidsløshet virker.

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.