Meny:
Startsiden
   
H 129  

Oversikt over innholdet i

Spørsmålene som ikke ble stilt
- Kommentar til
Globaliseringsmeldingen

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 10.11.2003

 

Min viktigste innvending mot stortingsmeldingen om globalisering, er at den unnlater å orientere om at globaliseringen i tillegg til å ha positive virkninger også skaper visse alvorlige problemer som er uløselige hvis vi skal ha minst like mye frihandel og fri flyt av kapital som nå. Disse problemene drøfter jeg i dette heftet.

Meldingens reaksjon på slike problem er enten å la være å nevne dem, eller å si noe i likhet med at ”Regjeringen vil være en pådriver for å få løst disse problemene gjennom inter-nasjonalt samarbeid”.

De problemene som er uløselige hvis vi skal ha like mye frihandel og fri flyt av kapital, kan løses hvis vi er villige til å styre handelen og flyten av kapital. En slik styring forhindrer verken at vi kan ha en betydelig utenrikshandel eller at vi kan klare oss uten et stort offentlig byråkrati.

Målgruppen for dette heftet er alle som følger med i samfunnsdebatten. Heftet er likevel spesielt rettet til de stortingsrepresentantene som skal drøfte meldingen i Utenrikskomiteen og/eller i Stortingets behandling av den.

Heftet har tittelen
"Spørsmålene som ikke ble stilt"
"Kommentar til
Globaliseringsmeldingen St. meld. nr. 19 (2002-2003)"
ISBN 82-996486-4-5

Heftet kan skaffes hos alle bokhandlere. Pris kr. 30,-
Utgitt på Roskva

pdf_logo_trefoil (2K)
Heftet foreligger også som pdf-fil. Du kan laste den ned her: hefte_globalisering_fritz_holte.pdf

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.