Meny:
Startsiden
   
H 12

Forsøket på å få svar fra Schjøtt-Pedersen

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 25. mars 2001

I oppdateringen av nettsiden 4/12 2000 stilte jeg seks spørsmål i et åpent brev til Schjøtt-Pedersen. Jeg sendte samtidig et brev til han med vanlig post, der jeg la ved en kopi av det åpne brevet. I brevet skrev jeg bl. a. dette:

"Vi har god demokratisk tradisjon om at folk kan stille - og få svar på - spørsmål til framtredende politikere. - - - "

Den 23/1 fikk jeg et brev fra en sekretær i Finansdepartementet. Hun skrev:

"Vi gjør oppmerksom på at kopier av åpne brev ikke blir registrert og derfor ikke besvart. Hvis du ønsker svar på spørsmål må vi be om at de sendes i brevs form.

Jeg sendte derfor spørsmålene i brevs form uten henvisning til det åpne brevet. 22/2 fikk jeg svar fra den samme sekretæren.

Hun skrev:

"Som nevnt i vårt svar pr. e-mail av 23. Januar, se vedlagte kopi, registrerer vi ikke koper av åpne brev, og de blir derfor heller ikke besvart."

Mitt forsøk på å omgå registreringsproblemene ble altså ikke vellykket.

Jeg går ut fra at når sekretæren bruket order "vi", mener hun Finansdepartementet. Nå hadde jeg ikke stilt spørsmål til Finansdepartement, men til politikeren Schjøtt-Pedersen. Jeg går likevel ut fra at svaret fra departementet betyr at jeg ikke kommer til å få svar fra Schjøtt-Pedersen.

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.