Meny:
Startsiden
   
H 140  

Chaffey og myten om manglende styringsmuligheter

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 25.04.2004

 

Dette innlegget har vært publisert i Aftenposten 21. april 2004.

Artikkelsamlingen Åpen verden - et forsvar for globaliseringen ble utgitt nylig. I en av artiklene påstår Paul Chaffey at han avliver det han kaller "myten om at politikerne mister styring på grunn av globaliseringen". Det er avgjørende svakheter i hans begrunnelse for påstanden. Jeg skal peke på noen av dem.

Chaffeys utfordringer og hans drøfting av sin påstand

Chaffey skriver at de virkelig store utfordringene i vår tid er fattigdom, miljøødeleggelse og terrorisme.

Han hevder som nevnt at det er en myte at globaliseringen - eller kanskje snarere den internasjonale markedsliberalismen som er en forutsetning for globaliseringen - fører til at politikerne mister styringen over utviklingen. Hans begrunnelse for å påstå dette er at myndighetene, særlig internasjonale myndigheter, kan sette i verk tiltak mot de store utfordringene.

Mine kommentarer

Chaffey sier lite om hvilke tiltak han mener myndighetene kan og bør bruke for å bekjempe det han kaller utfordringene. Et eksempel er terroren. Den vil han hovedsakelig bekjempe ved hjelp av internasjonalt samarbeid. Men han sier ingen ting om hvilke virkemidler som skal brukes i dette samarbeidet. I lys av de diskusjonene som føres på høyt nasjonalt og internasjonalt hold, virker det imidlertid rimelig å gjette på at han mener at terrorisme bør bekjempes ved internasjonalt samarbeid mellom etterretningsorganisasjoner, overvåking, og bruk av politi og militærmakt. Han burde imidlertid ha vært så konkret at det ikke hadde vært nødvendig å gjette.

Det er ikke nok at myndighetene kan sette i verk tiltak mot et bestemt problem. Det avgjørende er om bruk av tiltakene vil føre til at vi blir kvitt problemet. Kan vi bli kvitt terrorismen ved hjelp av internasjonalt samarbeid om etterretning osv? Chaffey burde ha gitt et godt begrunnet ja på dette spørsmålet siden hans tese er at myndighetene kan styre. Men han nevner ikke spørsmålet, og gir da selvfølgelig heller ikke noe svar på det.

En annen svakhet ved Chaffeys "avliving av myten" er at på hans liste over utfordringene mangler flere meget viktige problemer verden står overfor i dag. En av disse er arbeidsløshet. I nesten alle land fins det mye arbeidsløshet, og det samlede antall arbeidsløse i verden er flere hundre millioner mennesker.

Det som er pekt på foran er tilstrekkelig til å kunne konkludere slik: Chaffey har ikke avlivet "myten om at politikerne vil miste styring på grunn av globaliseringen".

Spørsmål til Chaffey

1. Hvordan mener du at terrorisme bør bekjempes ?

2. Tror du at den måten du mener terrorisme bør bekjempes på, vil føre til at i løpet av ikke alt for lang tid - for eksempel i løpet av de neste ti årene - vil dette skje : Vi blir kvitt terrorismen, eller den vil i hvert fall bli sterkt redusert?

3. Hvis svaret på forrige spørsmål er ja, hvordan begrunner du det svaret?

4. Er du uenig i du dette: Massearbeidsløsheten er et viktig problem. Problemet er så viktig at for at vi skal kunne si at myndighetene har styring over utviklingen, må de kunne klare å sørge for at vi blir kvitt massearbeidsløsheten?

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.