Meny:
Startsiden
   
H144 

Brev til Per Kleppe

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 27-5-2004

 

Hei Per:

Jeg her med stor interesse lest din kronikk "Veier til full sysselsetting", og har der funnet mye jeg er uenig i. Noe av dette pekte jeg på i mitt innlegg "Mer om full sysselsetting" i Klassekampen for 27. april, og noe kommer som vedlegg til dette brevet.

Et av vedleggene handler om din innsats som finansminister og utvalgsleder. Jeg har liten lyst til å bruke tid på å gå inn i en omfattende debatt om dette. Vi bør heller se framover enn bakover. Jeg fant det imidlertid nødvendig å skrive vedlegget. I hvert fall for meg virker det som du mener at du har funnet veier til full sysselsetting som kan praktiseres i et Norge med store doser av frihandel og fri flyt av kapital. Hvis jeg har rett i at du mener dette synes jeg at det er viktig å argumentere mot denne oppfatningen.

Et annet av vedleggene handler om samlet etterspørsel etter produkter. Det kan sees som en oppfølging av denne uttalelsen i mitt innlegg i "Full sysselsetting"

"Arbeidsløsheten påvirkes også av andre forhold enn de to jeg har pekt på. Men så langt jeg kan bedømme, vil ikke disse andre forholdene utligne virkningene av de to jeg har drøftet."

Det samme vedlegget kan også sees på som et svar på at du synes jeg legger for stor vekt på virkningene av endringer i produksjonsteknikken.

I kronikken din skriver du blant annet:

"Det som derimot med fordel kunne bli brakt mer inn i debatten om ledighet og sysselsetting er det økende antall uføretrygdede, i dag om lag 300.000."

Dette er jeg helt enig i. La meg bare tilføye at når de uføretrygdede trekkes inn i debatten, forsterkes argumentene for at vi ikke er tjent med frihandel og fri flyt av kapital. Det er nemlig neppe tvil om at en slik organisering av utenriksøkonomien fører til hardere konkurranse i næringslivet, og derfor også til flere uføretrygdede.

Jeg håper at du vil svare offentlig på innvendingene mine, både dem i Klassekampen og dem som kommer som vedlegg til dette brevet. Vi mener jo begge at det er viktig å redusere arbeidsløsheten. Vi er sikkert også enige om at for å finne fram til en god måte å gjøre dette på, er det nødvendig med en offentlig debatt om hva som kan og bør gjøres,

Vennlig hilsen

Fritz

 

 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.