Meny:
Startsiden
   
H147 

Til Bondevik om arbeidsløsheten

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 27-06-2004

 

I Dagsavisen for 11. mars spurte jeg statsminister Kjell Magne Bondevik: Hva er regjeringens mål i kampen mot arbeidsløsheten? Mener du at dette målet vil bli nådd hvis regjeringen fortsetter sin nåværende politikk?

Statsministerens kontor gjorde meg nylig oppmerksom på at Bondevik kommenterte spørsmålene mine i artikkelen "Alder ingen hindring" i Dagsavisen for 27. mars. Der skrev han:

"Fritz C. Holte (inviterer) meg til å tallfeste Regjeringens mål for ønsket ledighetsnivå i framtiden. Slik tallfesting gir etter min oppfatning liten mening. Det økonomene kaller likevektsledighet kan som kjent forandre seg over tid. Samtidig er Regjeringens klare mål et lavere ledighetsnivå enn i dag. - - - Reformene (som Regjeringen har gjennomført og arbeider med) legger forholdene til rette for en ny dynamikk med høyere økonomisk vekst og lavere ledighet. Det er dette som er viktig, ikke tallmagi om hvor mye ledighet vi bør tåle."

Denne uttalelsen fra Bondevik kom som svar på et innlegg der jeg sa tydelig fra om at jeg ikke ba om en tallfesting av - dvs. et bestemt tall for - Regjeringens mål. I stedet pekte jeg på tre alternativer; en ledighet på 70 000, en ledighet på 50 000 og en ledighet like lav som den vi hadde i 1950-årene, og skrev: "Det burde være mulig for han (Bondevik) å si hvilke av de tre alternativene som ligger nærmest det regjeringen tar sikte på. Så pass presis bør Bondevik kunne være om et mål han hevder er et hovedmål for regjeringens poltikk."

Å be han om dette synes jeg ikke er å oppfordre til tallmagi. For øvrig reiste jeg i artikkelen min ikke spørsmålet om hvor mye ledighet vi bør tåle.

Jeg har imidlertid fått svar på hva som er regjeringens mål for kampen mot arbeidsløshet.. Svaret er at ledigheten skal bli lavere enn nå. Da Bondevik skrev sitt innlegg var ledigheten 90 000. Tatt bokstavelig betyr hans svar at målet er nådd hvis ledigheten blir 89 999, og at regjeringen kan gå ut i valgkampen høsten 2005 med dette budskapet: Vi vil gjøre alt vi kan for at arbeidsløsheten ikke skal bli høyere enn 89 999.

Det er selvfølgelig helt usannsynlig a regjeringen kommer til å gå ut med et slikt budskap. Kanskje kommer den i stedet til å si at den vil arbeide for at arbeidsløsheten skal bi så lav som mulig. Men i så fall får velgerne vite meget lite om hva de kan håpe på hvis regjeringen får fortsette etter valget og klarer å nå sitt mål i kampen mot arbeidsløsheten.

Med en størrelsesordenen på ledigheten på 80 000 mener jeg i det følgende at ledigheten er 80 000 +/- 10 000, dvs. at den er mellom 70 000 og 90 000. På til svarende måte betyr en størrelsesorden som er et annet tall "dette tallet +/- 10 000". For eksempel betyr en størrelsesorden på 50 000 at ledigheten er mellom 40 000 og 60 000.

Jeg vil spørre Bondevik: Hva mener regjeringenes bør være målet for størrelsesordenen på ledigheten? 80 000? Eller et annet tall og i så fall hvilket? Eller har den ikke noen mening om hva målet for hva størrelsesordenen på ledigheten bør være?

Virkningene av regjeringens poltikk

Om virkemidlene i sysselsettingspolitikken skriver Bondevik:

"Regjeringen har både gjennomført og arbeider med flere tiltak som retter seg mot å bedre arbeidsmarkedets og økonomiens funksjonsmåte. Eksempler er reformer i arbeidsmarkedspolitikken, modernisering av offentlig sektor, endret konkurransepolitikk, en helhetlig innovasjonspolitikk og et mer effektivt utformet skattesystem. Reformene legger til rette for - - - lavere ledighet,"

Etter at Bondevik (forhåpentligvis) har svart på spørsmålet om hva regjeringen mener bør være målet for størrelsesordenen på ledigheten, vil jeg be han drøfte hvor sikte vi kan være på at den politikken regjeringen fører, vil føre til at målet blir nådd. Han bør da ta hensyn til følgende: De enkelte lands økonomiske poltikk er blant annet en kamp om hvordan den samlede ledigheten i landene skal fordeles mellom dem. I den kampen bruker andre land virkemidler av samme typer som dem en norske regjeringen bruker.

 

 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.