Meny:
Startsiden
   
H151 

Seminar om Det alternative systemet
- en vei ut av internasjonal markedsliberalisme

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 17-10-2004

 

Informasjon om virkningene av markedsliberalismen blir som oftest presentert på måter som gjør det vanskelig for den enkelte å ta et selvstendig standpunkt.

På møter som arrangeres av ATTAC, For velferdsstaten og flere andre organisasjoner, blir det hovedsakelig informert om negative virkninger av markedsliberalismen. På møter som Civita arrangerer, blir det derimot hovedsakelig bli informert om fordeler ved den.

Med boka Det alternative systemet - en vei ut av internasjonal markedsliberalisme har jeg gitt et bidrag til debatten om markedsliberalisme. Boka er tema for et seminar i Samfunnshuset, Arbeidersamfunnets plass, Oslo fredag 22. oktober kl. 10. Seminaret er en del av den årlige store globaliseringskonferansen. som organiseres av motstanderne av markedsliberalisme. I år er konferansen kalt Supermakt.

Mer informasjon om globaliseringskonferansen finnes her: www.globalisering.no

På seminaret vil først et panel kommentere boka. Deretter kan de andre som er på møtet, stille spørsmål til deltakerne i panelet og til meg.

Det blir satt mye inn på at på dette seminaret skal motstandere og tilhengere møtes på så like vilkår som det er mulig på et semiar der de fleste som deltar er motstandere av markedsliberalisme,

En av paneldeltakerne er professor Tore Thonstad. Hans oppgave er å gi faglige kommentarer til de samfunnsøkonomiske resonnementene i boka. De øvrige er sekretariatsleder i Civita Terje Svabø, visepresident i NHO Lisbeth Berg Handen, styremedlem i ATTAC Ingrid Fiskaa og rådgiver for SVs stortingsgruppe Dag Seierstad. De to førstnevnte er tilhengere av markedsdliberalsime, de to sistnevnte er motstandere.

Seminaret om min bok er en unik anledning til å komme på et seminar der tilhengere og motstandere av markedsliberalismen møtes på nokså like vilkår. Navnene på paneldeltakerne gjør at en kan vente seg en saklig meningsutveksling på et høyt nivå.

Forhåpentligvis at seminaret er et ledd en utvikling der tilhengere og motstandere blir stadig bedre orientert om hva motparten hevder.

 

 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.