Meny:
Startsiden
   
H158 

To typer av devalueringer

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 21-1-2005

 

Den vanlige formen for devalueringer

Devalueringer skjer vanligvis ved at valutakurser som har vært holdt konstante en tid, endres med flere prosent fra en dag til den neste.

I første omgang vil slike devalueringer forbedre konkurranseevnen. Her er et eksempel:

Sett at det koster norske bedrifter 16 kroner å produsere en kilo av en bestemt vare. Hvis den norske eurokursen er 8 kroner per euro, er følgelig bedriftenes produksjonskostnader 2 euro per kilo. Er derimot kursen 16 kroner per euro, er den 1 euro per kilo. En heving av den norske eurokursen fra 8 til 16 fører følgelig til halvering av de norske produksjonskostnadene, målt i euro. Det forbedrer norske bedrifters konkurranseevne overfor bedriftene i de landene som bruker euro.

Devalueringer skyldes nesten alltid ønsket om å forbedre konkurranseevnen. En devaluering fører imidlertid til at, målt i innenlandske penger, blir utenlandsk produserte varer dyrere. Det er store sjanser for at en får disse virkningene av en devaluering som reduserer verdien av landets penger med flere prosent fra én dag til den neste:

Norske kroner er blitt mindre verdt i forhold til utenlandske penger. Målt i kroner øker derfor prisene på varer og tjenester Norge importerer fra utlandet. For å unngå at dette skal føre til lavere levestandard, krever og oppnår mange lønnstakere betydelige lønnsøkninger. Det får innenlandske priser til å øke raskt, kanskje så raskt at i løpet av forholdsvis kort tid har dette skjedd: Den forbedringen av landets konkurranseevne som devalueringen skapte, har gått tapt fordi innenlandske priser har økt mer enn utenlandske.

The crawling peg

For å prøve å unngå at rask innenlandsk prisstigning ”spiser opp” den forbedringen av konkurranseevnen som skapes av devalueringer, kan myndighetene bruke en form for devaluering som kalles the crawling peg (den krypende knaggen). Her er et eksempel:

Norske myndigheter devaluerer litt hver dag i 2005. De devaluerer like mye hver dag, og slik at samlet devaluering i løpet av året blir 2%.

I dette eksemplet bruker myndighetene the crawling peg til å oppnå en devaluering på 2 % i 2005.

Når the crawling peg brukes, kommer virkningene gradvis. Det gjør det lettere å unngå den innenlandske lønns- og prisstigningen en vanlig devaluering som oftest skaper.

 

 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.