Meny:
Startsiden
   
H 23

Åpent brev til Sentralbanksjef Svein Gjedrem

fra
Fritz C. Holte

 

Oppegård, 25. Mai 2001.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem,
Oslo

Kjære Svein Gjedrem

Jeg har skrevet en artikkel jeg har kalt "Sentralbanksjefens bidrag til privatiseringsdebatten". Den artikkelen og dette brevet er offentliggjort på min hjemmeside på Internett. Sidens adresse er fritzholte.com

Artikkelen sendes vedlagt. Med utgangspunkt i den vil jeg spørre deg:

Er du enig med meg i følgende: Det er langt fra opplagt at vi i privatiseringsdebatten - slik du gjorde det i årstalen - bør konsentrere oss om hvordan privatisering påvirker kapitalavkastning, økonomisk vekst og sysselsetting. Andre virkninger kan også bli ansett for å være relevante.

Er du enig med meg i at din drøfting i årstalen av salg av statlige eiendeler i næringslivet, var et advokatinnlegg, og altså ikke en balansert "rettsbelæring"?

Er du enig med meg i at privatiseringsdebatten vil bli ryddigere hvis det blir påpekt sterkere enn det er blitt gjort hittil, at drøftingen i årstalen av privatisering var et advokatinnlegg?

Alle disse spørsmålene kan besvares med ja elle nei, og jeg ser gjerne at du besvarer dem på den måten. I tillegg ser jeg gjerne at du begrunner eventuelle nei-svar.

Vennlig hilsen

Fritz C. Holte


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.