Meny:
Startsiden
   
H 28

SVAR FRA SENTRALBANKSJEF SVEIN GJEDREM

 

Jeg har fått et brev som er undertegnet Svein Gjedrem.
Her er brevet:


NORGES BANK
Sentralbanksjefen

Fritz C. Holte
Østliveien 14
1415 Oppegård

Oslo 07.06.2001

Kjære Fritz C. Holte,

Takk for brev.

Mitt viktigste saklige anliggende i omtalen av statens sparing og statlig bedriftseie i årstalen var følgende ( sitat):

"Det er viktig å være oppmerksom på at staten kan velge sammensetning, krav til avkastning og risikoprofil på sine finansielle investeringer uten å skjele til finansieringsbehovet til norske foretak. Norske bedrifter på sin side kan velge låne- og egenkapitalstruktur uavhengig av statens finansielle investeringer. Mellom staten som investor og bedriftenes kapitalbehov er det et kapitalmarked. Dette markedet gjør at statens og bedriftenes valg kan atskilles. Vi bør ikke behandle fordelingen av statens finansinvesteringer på ulike spareformer og bedriftenes valg av finansiering som om vi har en bytteøkonomi. Det norske kapitalmarkedet er del av et nordisk som igjen i stigende utstrekning blir vevd sammen med et internasjonale kapitalmarked. Kapitalmarkedene er svært effektive verktøy for å kanalisere midler fra de som sparer til de som investerer."

Jeg er ellers ikke i tvil om at et valg av organisering av eierskap i næringslivet kan belyses på en saklig og faglig måte med utgangspunkt i både økonomisk teori og empiri. Det har jeg forsøkt.

Med vennlig hilsen

Svein Gjedrem


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.