Meny:
Startsiden
   
H 40  

Holtes kritikk treffer ikke

fra Aftenposten 3.8.2001

Økonomkolleger av Fritz C. Holte mener at han ikke treffer helt i sin kritikk av Høyre og Ap.

Hard skyts. Kjell Roland er partner i Econ og en av medforfatterne til boken Rikdommens problem,. Han synes Fritz C. Holte skyter spurv med kanoner.

- Jeg synes han krever at partiene skal ha svar på utfordringer som ligger meget langt frem i tid. Hvordan den aldersmessige sammensetningen av befolkningen innvirker på økonomien om 50 år, kan en ikke forvente at partiene i dag skal ha svar på. De må kunne si noe om hvordan de skal skal løse utfordringer de nærmeste årene, sier Roland.

Han mener at norske politikere i dag har betydelig handlefrihet.

- Derfor synes jeg ikke at Holtes kritikk treffer noe særlig, sier Roland.
Steinar Strøm er professor i Sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo.

- Holte har rett i at partiene lover mer enn de kan holde i en valgkamp. Det er neppe en nyhet, slik har det vært lenge. Hans resonnement om at økte skatter og avgifter fører til at folk og bedrifter flytter, finnes det ikke faglig belegg for. Det er mer enn skatte- og avgiftsnivå som avgjør om bedrifter og folk flytter ut. Vi har ikke noe stort problem med flukt av kapital og arbeidsplasser fra Norge. Derimot har vi et innvandrings problem, fordi det er flere som banker på og vil jobbe og bo her. Dette til tross for høye skatter og avgifter. Vi ser også at bedrifter gjerne vil etablere seg i Norge, fordi kjøpekraften er høy, sier Strøm.

Handelsbankens sjeføkonom Knut Anton Mork sier at han bare har lest intervjuet og ikke artiklene til Holte.

- Min første reaksjon er at han er for snever. Han mener at det norske systemet er det beste. Andre måter å organisere velferd på er synonymt med en dårlig politikk, sier Mork.

Sjeføkonomen mener at Holte også undervurderer effektiviseringsmulighetene i såvel privat som offentlig sektor.

Han viser også til at det er politikerne som har valgt internasjonaliseringen. Velstandsutviklingen i Norge skyldes ikke bare olje, men også at Norge har en åpen økonomi.

- Holte har rett i det er grenser for hvor mye en kan beskatte i samfunnet. Det er ikke bare av hensyn til at bedrifter flytter ut, men av hensyn til oss selv. Økt skatt drever initiativ, sier Mork.

Han deler ikke oppfatningen fra en rekke norske økonomer og politikere at det vil være galt å bruke mer oljepenger om en senker skattene noe.

 


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.