Meny:
Startsiden
   
H 41 

Utdrag fra "Pensjonister må kunne tjene mer"

fra Aftenposten 4.8.2001

Dette er et utdrag av et intervju. Den første delen av intervjuet er sløyfet da det ikke angår min drøfting av valgløfter.

[.... ]

Mot pessimismen
Han (Kleppe) avviser at det er grunn til å være pessimistisk med hensyn til mulighetene for å takle de utfordringene den såkalte eldrebølgen innebærer.

I fra sitt kontor i forskningsstiftelsen FAFO følger han nøye med i valgkampen. Han er ikke imponert over professor Fritz C. Holtes kritikk av Høyre og Ap.s muligheter til å finansiere fremtidig velferd.

- Holte er utopist. Han bryr seg ikke så mye om hvordan verden utvikler seg. Han vil tilbake til en annen tid, uten frihandel og en åpen økonomi. På en underlig måte er han konservativ, sier Kleppe om professorens uttalelser i Aftenposten denne uken.

Analysene interessante
- Men en kan vel si at hans analyser er interessante, selv om en ikke er enig i hans forslag til løsninger?
- Hans analyse er enkel, og den tar utgangspunkt i det som må kalles et regneeksempel. Han viser til Holden-utvalget som har forsøkt å beregne hvor mange flere som må ansettes i kommunene de neste 50 år, dersom du med et økende antall eldre skal opprettholde dagens velferdsnivå. Jeg har aldri opplevd at en prognose om hva som skal skje om 50 år slår til, sier den tidligere finansministeren.

- Jeg undrer på hvor viktig denne type resonnement er for den aktuelle debatten. For det første finnes det en rekke andre beregninger som gir andre svar, enn de Holte viser til, sier han og understreker:

- Det er mye som kan endre seg på 50 år. Holte forutsetter at dagens system bevares. Det nåværende velferdssystem er ikke noe ideelt system. Ingen vil påstå at det skal være uforandret. På mange områder er det ineffektivt og det skal forbedres, sier han.

Kleppe viser også til det arbeidet som nå er startet for å forenkle offentlig sektor. Virkningene av dette er vanskelige å beregne.

- Det å forenkle offentlig sektor kan gjøres på mange måter; færre regler, enklere regler, og det er ikke sikkert at det offentlige skal gjøre alt det det gjør i dag. Men dette er et arbeid på lang sikt, og det er en utakknemlig oppgave. Når helseministeren nå skal effektivisere sykehusene, så vil en ikke se noe resultat av det før om flere år. De endringene politikerne klarer å få til vil rask forandre forutsetningene for de regnestykkene som Holte viser til, mener den tidligere ministeren.

Kleppe sier han synes det er sørgelig at endel av de ansattes organisasjoner har stilt seg utenfor arbeidet med å forenkle offentlig sektor.

- De ansatte har ikke grunn til å være redd for arbeidsplassene Vi har en generell mangel på arbeidskraft. Det vil også være situasjonen fremover. En effektivisering må skje i samarbeid med de ansattes organisasjoner, det er selvsagt. Men det forutsetter at alle er villige til å gå løs på den oppgaven, understreker han.

Kleppe reagerer også på at prognosemakerne for lett ser på de eldre som klienter eller som et problem. Han viser til at stadig flere eldre har en betydelig bedre helse. Derfor er det unaturlig at det offentlige automatisk skal se på en person som klient, bare fordi vedkommende har nådd en viss alder.

- De må i større grad sees på som en ressurs, sier han og tråkker samtidig på en litt øm tå i sitt eget parti:

- Ingen av dem som ved årets valg er nominert på valgbar plass på Ap.s lister er over 60 år, sier han.

 


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.