Meny:
Startsiden
   
H 47

INNVENDINGENE MOT MIN KRITIKK HOLDER IKKE

av
Fritz C. Holte

 

  KAPITTEL 8
  KONKLUSJONER

   

  HOVEDKONKLUSJONEN

  Hovedsakelig på grunnlag av drøftingene i denne artikkelen konkluderer jeg slik:

  I Aftenposten for 3. og 5. august kom en del innvendinger mot min argumentasjon for at verken Arbeiderpartiet eller Høyre vil kunne innfri sine valgløfter. Disse innvendingene kan tilbakevises.

  HVILKE INNVENDINGER BØR VIES OPPMERKSOMHET?

  De fleste av de innvendingene som kom, kan vi antakelig med fordel glemme nokså raskt. Men det gjelder ikke disse:

  Innvendingene mot det jeg forutsetter om effektiviseringsmulighetene.
  Flere av mine kritikere mener at jeg undervurderer mulighetene for å effektivisere offentlig tjenesteyting. Derfor er det viktig å få informert om hva som fins av forskningsresultater om disse mulighetene. Det er også viktig fordi både Per Kristian Foss og Jan Petersen i valgkampen har misbrukt en rapport fra Statskonsult.

  Stoltenbergs henvisning til Fornyelsesalternativet.
  Det er viktig å få informert om hvor svak denne framskrivingen er som argument for at Arbeiderpartiet kan klare å oppfylle sine valgløfter.

  Stoltenbergs teori om at det forhold at en del land i dag både har gode velferdsordninger og en åpen økonomi, viser at åpne grenser ikke er noen trussel for velferdsstaten.
  Hvis denne teorien er eller blir utbredt, vil den blokkere for innsikt i hva som må gjøres hvis vi skal kunne bevare velferdsstaten.


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.