Meny:
Startsiden
   
H 52 

OVERSIKT OVER BREVVEKSLINGEN MED PARTIENE

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

21. august skrev jeg brev til RV, Miljøpartiet De Grønne og de partiene som er representert på Stortinget. Der spurte jeg dem om hvordan de stilte seg til å få utredet virkningene av å si opp EØS-avtalen.

Fremskrittspartiet og Kystpartiet svarte ikke.

Miljøpartiet De Grønne, RV, Sp og SV ønsket å få en slik utredning.

Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre ville verken ta initiativ til eller støtte forslag om en slik utredning.

Kristelig Folkeparti ville ikke ta initiativ til en slik utredning, og sa for øvrig dette:

Når det gjelder KrFs holdning til eventuelle forslag som andre partier måtte sette fram, vil vi for øvrig ta endelig stilling til dem når de måtte foreligge og vi kan se nærmere på forslagets premisser.

Ingen av de fire partiene som ikke ønsket å ta initiativ til en utredning kom inn på følgende argument for å få en utredning:

I et demokrati bør det tas hensyn også til dem som mener noe annet enn det flertallet av politikerne mener. Dette er ikke alltid praktisk mulig, men en bør i alle fall være lydhøre overfor betydelige mindretall.

Det fins mange - i hvert fall et stort mindretall av samfunnsmedlemmene - som misliker EØS-avtalen så sterkt at de ønsker å bli kvitt den. Derfor bør myndighetene utrede virkningene av å si den opp.

Dette argumentet skal kaller jeg demokrati-argumentet.

Jeg skrev et nytt brev til Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og Venstre der jeg spurte dem om ikke demokrati-argumentet gjør det ønskelig å få den utredningen flere andre partier går inn for.

KrF og Venstre svarte ikke på dette brevet

Arbeiderpartiet og Høyre svarte, men demokrati-argumentet fikk ikke noen av dem til å endre standpunkt.

 


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.