Meny:
Startsiden
   
H 57

KORRESPONDANSE MED MILJØPARTIET DE GRØNNE OM UTREDNING AV EØS-OPPSIGELSE

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

 

 ÅPENT BREV TIL MILJØPARTIET DE GRØNNE

 

Mange mener at oppsigelse av EØS-avtalen vil ha så store skadevirkninger for Norge at dette ikke kan komme på tale. De synes derfor at det har lite for seg å lage en offentlig utredning om ulempene og fordelene ved en eventuell oppsigelse. De føler seg sikre på at hovedkonklusjonen i en slik utredning vil bli at ulempene er mye større enn fordelene.

Mange andre er mest opptatte av at EØS-avtalen har en rekke uheldige virkninger for oss. De mener derfor at vi bør finne ut om fordelene av å beholde avtalen er større enn ulempene ved å gjøre det. Noen av dem argumenterer bl. a. slik:

I et demokrati bør det tas hensyn også til dem som mener noe annet enn det flertallet av politikerne mener. Dette er ikke alltid praktisk mulig, men en bør i alle fall være lydhøre overfor betydelige mindretall.

Det fins mange - i hvert fall et stort mindretall av samfunnsmedlemmene - som misliker EØS-avtalen så sterkt at de ønsker å bli kvitt den. Derfor bør myndighetene utrede virkningene av å si den opp.

Valgkampen kan være en arena for dette spørsmålet. Jeg vil derfor spørre Miljøpartiet De Grønne:

Vil Miljøpartiet De Grønne i valgkampen foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

Sett at et annet parti er først ute med å foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vil Miljøpartiet De Grønne i så fall i valgkampen støtte forslaget, forholde seg passiv, eller motarbeide det?

Fritz C. Holte

 SVAR FRA MILJØPARTIET DE GRØNNE

(Miljøpartiet De Grønnes svar i kursiv.)

Vil Miljøpartiet De Grønne i valgkampen foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

Ja. det vil vi gjerne. Takk for tipset.

Sett at et annet parti er først ute med å foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vil Miljøpartiet De Grønne i så fall i valgkampen støtte forslaget, forholde seg passiv, eller motarbeide det?

Vi vil støtte et slikt forslag uansett hvem som fremmer det.

Det heter da også i vårt program:

De Grønne er i mot framtidig norsk medlemskap i EU, og Norge må tre ut av Schengen-samarbeidet. Vi mener også at Norge skal trekke seg fra EØS-avtalen.
...
Den globale økonomien er i stadig sterkere grad styrt av multinasjonale selskaper som deltar i en stadig mer intens konkurranse, der så vel økologiske hensyn som menneskerettigheter ofres. Dette systemets egen dynamikk vil skape stadig flere økologiske og sosiale kriser. Norges plassering utenfor EU-systemet og vår gunstige økonomiske situasjon gjør det mulig for vårt land å bidra til utvikling av en fornuftig og opprettholdbar global økonomi. Oljeformuen tilhører ikke bare dagens norske statsborgere. De Grønne vil arbeide for at den skal brukes til beste for nåværende og framtidige innbyggere av hele jordkloden.

Jan Bojer Vindheim
nasjonal talsperson for
Miljøpartiet De Grønne

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.