Meny:
Startsiden
   
H 58

KORRESPONDANSE MED RV OM UTREDNING AV EØS-OPPSIGELSE

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

 

 ÅPENT BREV TIL RV

 

Mange mener at oppsigelse av EØS-avtalen vil ha så store skadevirkninger for Norge at dette ikke kan komme på tale. De synes derfor at det har lite for seg å lage en offentlig utredning om ulempene og fordelene ved en eventuell oppsigelse. De føler seg sikre på at hovedkonklusjonen i en slik utredning vil bli at ulempene er mye større enn fordelene.

Mange andre er mest opptatte av at EØS-avtalen har en rekke uheldige virkninger for oss. De mener derfor at vi bør finne ut om fordelene av å beholde avtalen er større enn ulempene ved å gjøre det. Noen av dem argumenterer bl. a. slik:

I et demokrati bør det tas hensyn også til dem som mener noe annet enn det flertallet av politikerne mener. Dette er ikke alltid praktisk mulig, men en bør i alle fall være lydhøre overfor betydelige mindretall.

Det fins mange - i hvert fall et stort mindretall av samfunnsmedlemmene - som misliker EØS-avtalen så sterkt at de ønsker å bli kvitt den. Derfor bør myndighetene utrede virkningene av å si den opp.

Valgkampen kan være en arena for dette spørsmålet. Jeg vil derfor spørre RV:

Vil RV i valgkampen foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

Sett at et annet parti er først ute med å foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vil RV i så fall i valgkampen støtte forslaget, forholde seg passiv, eller motarbeide det?

Fritz C. Holte

 SVAR FRA RV

Kjære Fritz Holte.

Takk for et bra initiativ i valgkampen. Rv har programfesta at vi vil si opp EØS avtalen, og i motsetning til andre nei-partier mener vi at det er aktuell politikk. Jeg skal personlig ta ansvar for å fremme forslag om utredning I valgkampen, og lover at det vil være blant de første tinga Rv tar opp om vi blir representert på tinget i neste periode.

Om et annet parti tar opp saken vil vi sjølsagt støtte dette. EØS avtalen splitta neifronten i 93, etter så lang erfaring med de negative konsekvensene av avtalen, bør det nå være mulig å samle en front mot den igjen. Det er forstemmende hvor lite folk i Norge får av faktisk informasjon rundt avtalen. Det er for eksempel nesten ukjent at frihandelsavtalen fra 72 fortsatt er gjeldende, og høyst sannsynlig vil være det om EØS sies opp.

Vh
Aslak Sira Myhre
RV

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.