Meny:
Startsiden
   
H 59

KORRESPONDANSE MED SENTERPARTIET OM UTREDNING AV EØS-OPPSIGELSE

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

 

 ÅPENT BREV TIL SENTERPARTIET

Mange mener at oppsigelse av EØS-avtalen vil ha så store skadevirkninger for Norge at dette ikke kan komme på tale. De synes derfor at det har lite for seg å lage en offentlig utredning om ulempene og fordelene ved en eventuell oppsigelse. De føler seg sikre på at hovedkonklusjonen i en slik utredning vil bli at ulempene er mye større enn fordelene.

Mange andre er mest opptatte av at EØS-avtalen har en rekke uheldige virkninger for oss. De mener derfor at vi bør finne ut om fordelene av å beholde avtalen er større enn ulempene ved å gjøre det. Noen av dem argumenterer bl. a. slik:

I et demokrati bør det tas hensyn også til dem som mener noe annet enn det flertallet av politikerne mener. Dette er ikke alltid praktisk mulig, men en bør i alle fall være lydhøre overfor betydelige mindretall.

Det fins mange - i hvert fall et stort mindretall av samfunnsmedlemmene - som misliker EØS-avtalen så sterkt at de ønsker å bli kvitt den. Derfor bør myndighetene utrede virkningene av å si den opp.

Valgkampen kan være en arena for dette spørsmålet. Jeg vil derfor spørre Senterpartiet:

Vil Senterpartiet i valgkampen foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen?

Sett at et annet parti er først ute med å foreslå at det skal foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vil Senterpartiet i så fall i valgkampen støtte forslaget, forholde seg passiv, eller motarbeide det?

Fritz C. Holte

 SVAR FRA SENTERPARTIET

Til Fritz Holte

Vi takker for ditt brev forrige uke om en EØS-utredning.

Vi har fra EØS-avtalen ble klar ment at den har meget store ulemper og høyst uklare fordeler. I vårt program står følgende:

"Senterpartiet vil arbeide for at det som alternativ til dagens EØS avtale blir fremforhandla en avtale med EU som gir Norge en institusjonell løsning tilsvarende det Sveits har fått gjennom den nylig godkjente avtalen sin med EU."

I denne programformuleringen varsler vi at konklusjonen er klar; EØS har så store svakheter at vi må finne alternativer. Vi kan ikke la ja flertallet på Stortinget bruke denne for å lure oss inn i EU bakveien.

Som en konsekvens av vårt program, støtter vi en utredning som redegjør for alternative tilknytningsformer. Svaret på dine spørsmål er derfor et utvetydig ja. Senterpartiet går inn for at det foretas en offentlig utredning av fordelene og ulempene ved å si opp EØS-avtalen. Vi vil selvsagt også støtte forslag om dette som måtte komme fra andre.

Oslo, 20.08.01

Med vennlig hilsen
Senterpartiet
Odd Roger Enoksen
leder

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.