Meny:
Startsiden
   
H 61

KORRESPONDANSE MED ARBEIDERPARTIET OM MIN KRITIKK AV PARTIETS VALGLØFTER

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

 

 MITT BREV

21. august skrev jeg dette til Arbeiderpartiet:

Kommentarer til argumenter som er blitt brukt i valgkampen

Vedlagt følger - i åtte deler - en artikkel der jeg har kritiske kommentarer til noen av de argumentene som hittil er blitt brukt i valgkampen.(Artikkel H 47 på min nettside) Jeg vil be om at både Arbeiderpartiets leder og de andre som skal representere Arbeiderpartiet i valgprogrammer i TV og radio, leser artikkelen; noe som neppe vil ta dem mer enn en halv time.

Jeg er selvsagt klar over at det antakelig er meget naivt å tro at jeg i en valgkamp kan få et parti til å se kritisk på argumenter det har begynt å bruke i valgkampen. Når jeg likevel prøver å gjøre dette, er det for ikke å la noe være uprøvd i et forsøk på å få valgkampen til å bli mer "hederlig" og informativ enn den tegner til å bli. Å få valgkampen endret i den retningen er etter min mening nødvendig for å unngå at folks tillit til politikere blir enda lavere enn den allerede er ifølge meningsmålinger. En enda lavere tillit vil være en fare for demokratiets framtid i Norge.

Dette brevet vil, sammen med et tilsvarende brev til Høyre, bli offentliggjort på min nettside. Antakelig vil artikkelen + informasjon om at artikkelen fins på nettsiden, antakelig også bli publisert i en eller flere aviser.

Med vennlig hilsen
Fritz C. Holte

 ARBEIDERPARTIETS SVAR

27. august svarte Arbeiderpartiet:

Hei Fritz

Takk for ditt åpne brev av 21.august. Artiklene dine er videresendt medarbeiderne til våre mest profilerte personer i valgkampen: Statsminister Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiets leder Thorbjørn Jagland.

Som du helt sikkert har registrert, har statsministeren allerede kommet med tilsvar til en del av dine innvendinger gjennom Aftenposten, i det han viser til at en god del av forutsetningene Holden-utvalget la til grunn er endret i det siste året. Intervjuet med Jens Stoltenberg kan leses på http://tux1.aftenposten.no/nyheter/okonomi/d225536.htm.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for dine henvendelser, og våre muligheter til å komme med tilbakemeldinger før du offentliggjorde disse artiklene.

Med vennlig hilsen
Det norske Arbeiderparti

Snorre Wikstrøm
valgkampmedarbeider

 KOMMENTAR TIL ARBEIDERPARTIETS SVAR

Det Stoltenberg svarte på i intervjuet, var mitt utspill i Aftenposten 2.august. Det jeg tar sikte på nå, er å informere han om mine innvendinger mot det svaret han ga da; og helst også få hans kommentarer til innvendingene. Det har jeg foreløpig ikke fått.

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.