Meny:
Startsiden
   
H 62

ÅPENT BREV TIL STATSMINISTER JENS STOLTENBERG

fra
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

Et av mine poenger i en kronikk i Dagsavisen for 15. august var at Arbeiderpartiet ikke kan klare å finansiere sine løfter om å bevare velferdsstaten i sitt nåværende omfang. Grunnlaget for dette poenget kan svikte hvis partiet kan sørge for en kraftig økning av det beløpet det offentlige kan bruke til å finansiere sine utgifter. Det kan også svikte hvis partiet er villig til å kutte kraftig på andre områder enn i velferdspolitikken. Et tredje tenkelig alternativ er at myndighetene klarer å gjøre den offentlige sektor mye mer effektiv, og på den måten holde utgiftsøkningen nede. Jeg vil spørre deg:

1 Ønsker Arbeiderpartiet å heve skattenivået for på den måten å få mer penger til pleie og omsorg?

2 I Arbeiderpartiets valgprogram står følgende: "Bruk av oljepenger i et omfang som øker prisene og gjør at konkurranseutsatt næringsliv bygges ned, er svært kortsiktig" Mener partiet fortsatt dette?

3 Sett at Arbeiderpartiet holder fast ved sitt program for bruk av oljepenger. I så fall kan oljepenger dekke bare en liten andel av det som trengs for å kunne bevare velferdsstaten i sitt nåværende omfang når vi blir rammet av eldrebølgen. Er du uenig i denne påstanden? Hvis du er uenig, kan du i så fall vise til beregninger som støtter din oppfatning? Eller bygger din oppfatning på synsing?

4 Er det områder der Arbeiderpartiet vil foreta store kutt i budsjettene? I så fall i hvilke?

5 Du mener at potensialet for effektivisering av offentlig sektor er stort. Kan du angi et tall for hvor stort det er? Eller vil du nøye deg med synsing om at det er "meget stort"? Hva er grunnlaget for tallet eller synsingen?

 

Med vennlig hilsen

Fritz C. Holte


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.