Meny:
Startsiden
   
H 63

KORRESPONDANSE MED HØYRE OM MIN KRITIKK AV PARTIETS VALGLØFTER

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

 

 MITT BREV

21. august skrev jeg dette til Høyre:

Kommentarer til argumenter som er blitt brukt i valgkampen

Vedlagt følger - i åtte deler - en artikkel der jeg har kritiske kommentarer til noen av de argumentene som hittil er blitt brukt i valgkampen.(Artikkel H 47 på min nettside) Jeg vil be om at både Høyres leder og de andre som skal representere Høyre i valgprogrammer i TV og radio, leser artikkelen; noe som neppe vil ta dem mer enn en halv time.

Jeg er selvsagt klar over at det antakelig er meget naivt å tro at jeg i en valgkamp kan få et parti til å se kritisk på argumenter det har begynt å bruke i valgkampen. Når jeg likevel prøver å gjøre dette, er det for ikke å la noe være uprøvd i et forsøk på å få valgkampen til å bli mer "hederlig" og informativ enn den tegner til å bli. Å få valgkampen endret i den retningen er etter min mening nødvendig for å unngå at folks tillit til politikere blir enda lavere enn den allerede er ifølge meningsmålinger. En enda lavere tillit vil være en fare for demokratiets framtid i Norge.

Dette brevet vil, sammen med et tilsvarende brev til Arbeiderpartiet, bli offentliggjort på min nettside. Antakelig vil artikkelen + informasjon om at artikkelen fins på nettsiden, antakelig også bli publisert i en eller flere aviser.

Med vennlig hilsen
Fritz C. Holte

 HØYRES SVAR

25. august svarte Høyre:

Fritz Holte!

Takk for mottatt mail, med grundig gjennomgang av dine argumenter vedrørende velferdsstatens muligheter til å overleve i dagens åpne økonomi.

Presiseringene er i tråd med det vi allerede har merket oss, både fra Aftenposten og Dagsnytt 18, og endrer ikke våre konklusjoner.

Vi er åpenbart uenige når det gjelder muligheter for å bedre tilgangen på arbeidskraft, og mulighetene for å heve pensjoneringsalderen og modernisere offentlig sektor. Fra Høyres side vil vi fortsatt tillate oss å betrakte dette som politisk uenighet.

Per-Kristian Foss og Jan Petersen vil bli gjort kjent med din henvendelse.

Med vennlig hilsen
Lars Arne Ryssdal
sekretariatsleder Høyres stortingsgruppe

 


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.