Meny:
Startsiden
   
H 64  

ER JEG SV-POLITIKER?

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 2. september 2001

 

Per Kristian Foss har sagt at min drøfting av effektivitetsmulighetene i offentlig sektor må betraktes som et politisk utspill fra en SV-er.

Jeg regner meg ikke som politiker. Riktignok har jeg vært medlem av SV siden starten, og er fortsatt medlem. Men jeg har aldri vært med i noe styre i SV verken i hovedorganisasjonen eller i lokale avdelinger av partiet. Heller ikke har jeg vært med i utvalg oppnevnt av partiet. Derimot har jeg noen ganger stått på partiets liste ved kommunevalg, og jeg har en gang møtt som vararepresentant i kommunestyret.

Ved flere anledninger har jeg vært uenig med SVs ledelse i viktige saker. Når jeg likevel er blitt sående i partiet, skyldes det dels at jeg er enig i mye av partiets program, og dels at Oppegård lag av SV gjør et godt arbeid i lokalpolitikken: et arbeid jeg gjerne vil støtte.

Det er også en tredje årsak til at jeg er medlem av SV. Partiene mister medlemmer, og medlemmene blir mindre viktige for partiledelsene. Det skyldes dels at medlemskontingenten etterhvert betyr mindre for partiens økonomi. Det skyldes også at de menige medlemmenes innsats betyr stadig mindre i valgkampene. I stedet skjer valgkampene i ølende grad ved at små eliter i partiene diskuterer med hverandre i radio og TV. Denne utviklingen reduserer mulighetene for et levedyktig demokrati. Jeg pleier derfor å oppfordre folk til å være med i et politisk parti.

Det jeg skriver på nettsiden min, ikke minst valget av de emneme jeg drøfter, påvirkes selvfølgelig av mine politiske oppfatninger. Men når jeg drøfter noe som kan kalles "sak" - og det er stort sett det jeg gjør på nettsiden min - har jeg som mål å være saklig. I hvert fall spør jeg meg aldri om hvilke partier som vil tjene og hvilke som vil tape på de konklusjonene jeg når fram til.

Der er selvsagt opp til andre å vurdere i hvilken grad jeg klarer å realisere målet om å skrive saklig når jeg drøfter sak.

 


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.