Meny:
Startsiden
   
H 69 

ÅPENT BREV TIL ØKONOMIAVDELINGEN FINANSDEPARTEMENTET

fra
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 8. september 2001

 

Oppegård, 5. september 2001.

Økonomiavdelingen, Finansdepartementet

v/ekspedisjonssjef Øystein Olsen,

Oslo

 

Fornyelsesalternativet

Vedlagt følger utdrag av et brev til Jens Stoltenberg fra meg.

Som du vil se av utdraget har jeg på tynt grunnlag prøvd å danne meg et bilde av Fornyelsesalternativet. Forhåpentligvis kan jeg fra deg/avdelingen få svar på disse spørsmålene:

Er det riktig det jeg skriver i avsnittet "Metodikken bak Fornyelsesalternativet"?

Er det en forutsetning i Fornyelsesalternativet at effektiviteten i offentlig sektor skal vokse dobbelt så raskt som Holdenutvalget forutsatte?

Er det i så fall riktig at denne forutsetningen i betydelig grad bygger på synsing?

Er det riktig at forutsetningen om at reell gjennomsnittlig pensjonsalder skal øke med ett år, i betydelig grad bygger på synsing?

Er det foretatt en beregning av Fornyelsesalternativet der en på grunnlag av et presist sett av forutsetninger har regnet seg fram til et sett av tall på de endogene variable? Når ble i så fall beregningen foretatt?

 

Med vennlig hilsen

Fritz C. Holte


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.