Meny:
Startsiden
   
H 72

NYTT ÅPENT BREV TIL STATSRÅD JØRGEN KOSMO

fra
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 8. september 2001

 

I et intervju med deg i Nationen for 4. August sa intervjueren:

"Arbeiderpartiet lover velferd i stedet for skatte- og avgiftslettelser i valgkampen. Men ifølge professor Fritz Holte er det ikke mulig å videreføre dagens velferdsstat, slik Ap lover. Det er rett og slett ikke mulig å effektivisere offentlig sektor så mye at det dekker økte utgifter til eldrebølgen. Har dere ikke regnet godt nok på valgløftene deres?"

Du svarte:

"Jo vi har regnet godt nok. Man kan sette flere spørsmålstegn ved Holtes regnestykke. Men det er klart at hvis vi ikke er villige til å bruke penger på denne omstillingen, kommer vi ikke i mål. Her er det ikke spørsmål om regnestykker, men om vi er villige til å bruke penger på velferd."

Jeg har to spørsmål til deg:

Du sier at dere har regnet godt nok. Kan du legge fram det regnestykket som ifølge deg viser at dere har regnet godt nok?

Du sier at man kan sette flere spørsmålstegn ved mitt regnestykke. Kan du utdype hva du mener med dette?

Så langt er dette brevet en kopi av et åpent brev til deg i Mationen for 10. august. Jeg har nå to nye spørsmål:

Kommer jeg til å få svar på brevet i Nationen 10. august?

Hvis jeg kommer til å får svar, når vil det skje?

 

Med vennlig hilsen

Fritz C. Holte


Webredaktør: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.