Meny:
Startsiden
   
H 78  

IKKE BORTKASTET DEBATT

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 28. oktober 2001
Artikkelen var opprinnelig et innlegg i Dagsavisen, 3. oktober 2001.

 

Per Kleppe har i debatten her i Dagsavisen med meg streifet mange forhold og påstått noe om hvert av dem. Når jeg har kommet med innvendinger mot en del av hans påstander, har han i sitt neste innlegg unnlatt å kommentere flere av de viktigste innvendingene.

I stedet har han trukket inn nye forhold; for en stor del forhold som ikke har noe å gjøre med utgangspunktet for debatten, dvs. med min begrunnede påstand om at Arbeiderpartiet ikke kan oppfylle sine valgløfter. Jeg synes denne debatteknikken er lite fruktbar.

Jeg tror likevel ikke at debatten med Kleppe har vært bortkastet. Bl.a. har den gjort Dagsavisens lesere kjent med to ulike syn på virkningene av fortsatt fri flyt av kapital.

Kleppe hevder at bl.a. fordi vi kan hente penger fra oljefondet, vil finansieringen av velferdstiltak ikke skape avgjørende problemer når eldrebølgen kommer. Han er i stedet opptatt av om det kan skaffes folk til å utføre det nødvendige pleie. og omsorgsbehovet.

Jeg mener at faren for kapitalflukt setter nokså snevre grenser både for hvor høye skattene kan være, og for hvor mye vi kan bruke av oljepenger. Når eldrebølgen kommer, vil det derfor ikke bli mulig å finansiere den store økningen i offentlige utgifter som vil kreves for å opprettholde velferdsstaten på dagens nivå. (Jf. at allerede i dag klarer ikke staten å tilføre kommunene så mye midler at de kan utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.)

Dette svekker min interesse for Kleppes problem. Hvis myndighetene ikke kan klare å finansiere et stort antall nye stillinger i pleie og omsorg, betyr det nemlig lite hvorvidt disse stillingene kunne bli fylt dersom det hadde latt seg gjøre å finansiere dem.

Med dette er debatten avsluttet.
Red.

 


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.