Meny:
Startsiden
   
H 93  

ÅPENT BREV
TIL STATSRÅD VICTOR D. NORMAN

Første gang lagt ut: 7. april 2002

 

Oppegård, 7. April 2002.

Statsråd Victor D. Norman,
Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Virkningene av skattekilen

På min hjemmeside på Internett - fritzholte.com - offentliggjør jeg i dag en artikkel der jeg drøfter din uttalelse i Stortinget tidligere i år om hvor mye hver krone i offentlige utgifter koster samfunnet. Blant annet kommenterer jeg statssekretær Børmers forsvar for denne uttalelsen i Dagsavisen for 15/2.

Vedlagt sender jeg deg kopier av min artikkel og av et åpent brev til Børmer.

Jeg vil spørre deg:

1. Mener du at din uttalelse i Stortinget kan begrunnes ved å vise til forskningsresultater?

2. La meg i første omhang anta at du svarer ja på spørsmål 1. Kan du i så fall nevne i hvert fall noe av den forskningen du sikter til? Mener du at den ikke rammes av Ulf Pedersens kommentarer til den forskningen han omtaler i sin oversiktsartikkel fra 1994? Hvorfor rammes den i så fall ikke? (De kommentarene fra Pedersen jeg sikter til her, er referert i min artikkel.)

3. La meg i neste omgang anta at din uttalelse bygger på synsing? Hva er i så fall grunnlaget for synsingen?

De spørsmålene som reises av din uttalelse i Stortinget er viktige. Vi bør følgelig få en offentlig debatt om dem. Jeg antar at du er enig i dette, og håper derfor at du vil svare på dette brevet.

En kopi av dette brevet er offentliggjort på hjemmesiden min.

Med vennlig hilsen

Fritz C: Holte

Adresse: Østliveien 14, 1415 Oppegård
Tlf: 66 99 32 92
E-post: frtzch@online.no

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.