Meny:
Startsiden
   
H 94  

ÅPENT BREV
TIL STATSSEKRETÆR ØYVIND BØRMER

Første gang lagt ut: 7. april 2002

 

Oppegård, 7. April 2002.

Statssekretær Øystein Børmer,
Finansdepartetementet

Norman på trygg grunn

I ditt innlegg "Norman på trygg grunn" i Dagsavisen for 16/2, drøfter du Hallvard Bakkes kronikk i samme avis 11/2.

På min hjemmeside på Internett - fritzholte.com - offentliggjør jeg i dag en artikkel jeg har kalt "Koster hver krone i offentlige utgifter samfunnet langt mer enn én krone?". I artikkelen, som sendes deg vedlagt, kommenterer jeg blant annet ditt innlegg 16/2.

Jeg vil spørre deg:

1. Er du enig i min kritikk av din bruk av Ulf Pedersens forskningsrapport? Hvis ikke, hvorfor ikke?

2. Mener du at ditt enkle eksempel gir et treffende bilde av hvordan forholdene er for de fleste nordmenn i dag? Hvis du svarer ja, hva er da grunnlaget for å mene dette?

De spørsmålene du reiser i ditt innlegg, er viktige og vi bør følgelig få en offentlig debatt om dem. Jeg antar at du er enig i dette, og håper derfor at du vil svare på dette brevet.

En kopi av dette brevet er offentliggjort på hjemmesiden min.

Med vennlig hilsen

Fritz C: Holte

Adresse: Østliveien 14, 1415 Oppegård
Tlf: 66 99 32 92
E-post: frtzch@online.no

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.