Meny:
Startsiden
   
H 97  

Mer om de samfunnsmessige kostnadene av offentlige utgifter

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 26. mai 2002

 

I oppdateringen 27. april hadde jeg en artikkel jeg ga nummeret H 92 og kalte "Koster hver krone i offentlige utgifter samfunnet langt mer enn én krone?" Der nevnte jeg bl.a. en gruppe jeg kalte Gruppe 1. Jeg beskrev den slik:

"Noen har muligheter for å arbeide betydelig mer, og vil gjøre det hvis inntektsøkningen ved å gjøre det ikke beskattes."

Da jeg skrev dette, antok jeg at beskrivelsen passet på bl.a. mange leger og advokater. Litt senere fikk jeg imidlertid et brev fra en venn som heter Hans. Her er et utdrag av brevet:

"For mange år siden kranglet jeg med en Rikshospitallege om skatter og arbeidsinnsats. Han hadde i en lang tirade forbannet marginalskatten som medførte redusert innsats. Dog sa han, uten punktum mellom, at pga. den høye skatten måtte han arbeide ekstra mye for å opprettholde sin Sosiale posisjon!!! Jeg tror dette er en ganske vanlig adferd hos leger med store overtidsmuligheter og kanskje også advokater som har en sosial posisjon de "må" leve opp til."

Kanskje innebærer det Hans sier her, at jeg bør endre min tynt begrunnede oppfatning om størrelsen på Gruppe I. Kanskje er den betydelig mindre enn jeg har trodd hittil, fordi mange av "de som har muligheter for å variere arbeidstiden" for å opprettholde sin sosiale posisjon, arbeider mye.

Sett at mange av "de som kan variere arbeidstiden" på tross av (eller på grunn av)de skattene de må betale, arbeider mye. I så fall svekker dette påstanden om at hver krone i offentlige utgifter koster samfunnet langt mer enn en krone.

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.