Meny:
Startsiden
   
HÅB 2000:1

ÅPENT BREV TIL FINANSMINISTER SCHJØTT-PEDERSEN

fra
Fritz C. Holte

 

Statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Finansdepartementet
Oslo

Kjære Schjøtt-Pedersen:

Jeg har opprettet en internettside med adresse: fritzholte.com.

I en oppdatering 5/12 tok jeg blant annet med (1) stortingsreferatet av ditt svar til Langeland i spørretimen 18/10, (2) mine kommentarer til ditt svar, og (3) dette åpne brevet til deg.

På bakgrunn av svaret til Langeland og mine kommentarer ser jeg gjerne at du svarer på min nettside på disse spørsmålene:

1. Er du enig med Holdenutvalget i at hvis Norge skal ha frie kapitalbevegelser overfor utlandet, er det viktig at Norge kommer til å være et attraktivt land for lokalisering av næringsliv?


2. Er du i hvert fall langt på vei enig med Holdenutvalget i følgende: Hvis Norge skal være et attraktivt land for lokalisering av næringsliv, vil den andelen av verdiskapingen i bedriftene som tilfaller lønnstakerne, bli bestemt av forhold i utlandet?


3. Er du i hvert fall langt på vei enig med Holdenutvalget i følgende: Hvis Norge skal være et attraktivt land for lokalisering av næringsliv, kan ikke skattenivået være høyere hos oss enn i utlandet ?


4. Er du enig i at hvis skattenivået i Norge ikke kan være høyere enn i utlandet, vil dette kunne redusere våre muligheter for å unngå kutt i velferdsstaten?


5. Er du enig med meg i at i en debatt om hvorvidt Norge er tjent med frie kapitalbevegelser overfor utlandet, er det rimelig å legge betydelig vekt på følgende:

Hvis kapitalbevegelsene skal være frie, må en i norsk økonomisk politikk legge avgjørende vekt på målet om at Norge bør være et attraktivt land for lokalisering av næringsvirksomhet.


6. Er du enig med meg i:

(a) at et land kan ha både frihandel og import av kapital uten å ha frie kapitalbevegelser, og

(b) at "utbyggingen av vannkraftbasert industri i Norge" og "oppbyggingen av oljevirksomheten i Norge på 1970-tallet" ikke er sterke argumenter for at Norge vil være tjent med frie kapitalbevegelser nå og i årene framover

 

Alle disse spørsmålene kan besvares med ja eller nei, og jeg ser gjerne at du besvarer dem på den måten. I tillegg ser jeg gjerne at du begrunner eventuelle nei-svar.

 

Oppegård 4. desember 2000

Med vennlig hilsen

Fritz C. Holte


Webmaster: John Vedde.  Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.