Meny:
Startsiden
   
HN 2000:1

GREIDERS METAFOR

av
Fritz C. Holte

Vi er inne i en økonomisk revolusjon. Den amerikanske systemkritikeren William Greider bruker dette bildet for å beskrive hva som skjer:


Tenk deg en ny maskin som både høster og ødelegger. Den er diger og den kan bevege seg. Den ligner på de maskinene som brukes i moderne landbruk, men er mye sterkere og mye mer komplisert. Tenk deg at denne fryktinngytende maskinen kjører over åpent terreng, uten å ta hensyn til vanlige grenser. Den pløyer over enger, åkrer og gjerder med en veldig kraft som både er fryktinngytende og fascinerende. Mens den farer fram, skaper den store verdier, men forårsaker også store ødeleggelser.
Tenk deg videre at det fins mennesker om bord på maskinen, men at ingen av dem styrer den. Maskinen har nemlig ikke noe ratt, og den har heller ikke noen gasspedal eller noen bremse. Den holdes i gang av sin egen framdrift, den blir styrt av sin egen appetitt, og den akselererer.


Dette bildet er ikke perfekt. Men det kan brukes til å gi oss et inntrykk av den nåværende økonomiske utviklingen i verden.

I Greiders bilde lar ikke maskinen seg hindre av gjerder. I en mer prosaisk beskrivelse av dette trekket ved revolusjonen vil vi si at forhold som tidligere bremset på handel og kapitaloverføringer mellom landene betyr langt mindre enn før. Landegrensene betyr mindre enn før, bl.a. fordi toll og andre hindringer for internasjonal virksomhet langt på vei er blitt avviklet, fordi teknikken for transport av varer og overføring av informasjon er blitt er blitt mye bedre, og fordi økt kontakt mellom industrilandene på noen måter har gjort dem mer like.

At de økonomiske grensene mellom landene betyr stadig mindre fører til at


en økende andel av det som blir produsert i et land, blir brukt i andre land, og at

en økende del av den produksjonskapitalen som fins i et land, eies av utlendinger.


Denne utviklingen kalles ofte "globalisering av næringslivet".

Den økonomiske revolusjonen skaper som nevnt store verdier. Det har ført til at


millioner av mennesker som tidligere var svært fattige, har fått høyere materiell levestandard, og at

noen mennesker blir svært rike.


Det er særlig i en del asiatiske land at mange har fått økt levestandard.

Men revolusjonen har også betydelige negative virkninger, blant annet disse:


massearbeidsledighet i industrilandene,

et mer brutalt arbeidsliv i industrilandene

svært ujevn fordeling av inntekter og velferd i industrilandene,
alvorlige miljøproblemer i industrilandene, og meget dårlige forhold i u-landene, også her bl.a. i form av massearbeidsledighet, ujevn fordeling og alvorlige miljø problemer.


Her er en svært viktig del av Greiders bilde: Ingen styrer hans maskin. Den holdes i gang av sin egen framdrift, den blir styrt av sin egen appetitt og den akselerer.

Disse trekkene ved Greiders bilde har sine motstykker i den økonomiske revolusjonen vi er inne i må.


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.