Fritz C. Holte

fritzholte.com

Kravet om nytenking

av Fritz C. Holte

I industrilandene har produksjonen per innbygger og derfor også den gjennomsnittlige levestandarden de siste tiårene vært høyere enn i moen tidligere periode. Likevel er det i disse landene flere alvorlige problemer en ikke klarer bli kvitt, blant dem offentlig fattigdom, høy arbeidsløshet og urimelige forhold i arbeidsmarkedet.

Misnøye med denne situasjonen har fått et raskt økende antall mennesker, blant dem meg, til å konkludere slik:

Forholdene kommer ikke til å bli tilfredsstillende så lenge den økonomiske politikken bygger på de ideene den bygger på nå. Dette gjelder uansett hvilken politisk farge regjeringen har. Det som trengs er nytenking om hvordan den økonomiske virksomheten bør organiseres og om hvilken politikk som bør føres.

Jeg har en tid prøvd å finne fram til nyttig nytenking. De siste resultatene av denne virksomheten er notatene Nytenking trengs og Stortingsvalget 2013.

Nedenfor du i første omgang disse to notatene og en kort oversikt over hovedtrekkene i dem. Senere kan det bli aktuelt å ta inn mer.

Notater

Notatene er i Microsoft Word format

01 skisse av arbeidet med de to notatene.doc

02 nytenking trengs notatet.doc

03 STORTINGSVALGET 2013.doc

 

www.fritzholte.com |   Har du innspill til dette, kontakt Fritz C. Holte.