Meny:
Startsiden
   
H 124  

Brev sendt til 100 personer i valgkampen 2003

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 7.09.2003

 

Vedlagt følger et åpent brev jeg har sendt til en del kjente politikere. Brevet kan danne grunnlag for spørsmål som kan stilles politikere på valgmøter, og være en inspirasjon til avisinnlegg.

Dersom du mener at flest mulig bør bli kjent med det åpne brevet, kan du bidra til dette ved å videresende det til venner og kjente du tror kan ha interesse av det.

Denne henvendelsen er et ledd i en kampanje der det brevet du nå leser, sendes til ca. 100 personer. Sett at ringvirkningene blir betydelige fordi mange videresender det åpne brevet. Da må politikerne regne med at det er godt kjent. I hvert fall hvis dette skjer, har jeg et godt håp om ar de i resten av valgkampen kommer til å være litt mindre rause med løftene.

Vennlig hilsen
Fritz C. Holte

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.