Meny:
Startsiden
   
H 30  

TEMAER I EN MER OMFATTENDE DRØFTING AV DET ALTERNATIVE SYSTEMET

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 17. juni 2001

I en mer omfattende drøfting av Det alternative systemet er det nærliggende å beskjeftige seg også med dette:

Hvordan kommer de multinasjonale foretakene til å påvirke utviklingen i Norge (1) hvis vi beholder det nåværende økonomiske systemet, og (2) hvis vi går over til Det alternative systemet?

Det arbeides med å endre WTO-avtalene. Et av endringsforslagene går ut på at restriksjonene på handel med matvarer skal reduseres, og et annet på at handel med tjenester skal liberaliseres. Hva vil det bety for Norge om disse forslagene blir gjennomført (1) hvis vi beholder vårt nåværende økonomiske system, og (2) hvis vi går over til Det alternative systemet?

Overgangen fra det nåværende systemet til det alternative systemet består utelukkende av endringer i organiseringen av vår økonomiske kontakt med utlandet. Er det ønskelig at vi også foretar endringer i organiseringen av den innenlandske økonomiske virksomheten ?

Med industrilandene mener jeg her landene i Vest-Europa, USA, Canada, Australia, Ny Zealand og Japan. Den økonomiske virksomheten i det enkelte industriland er i dag så sterkt knyttet til den økonomiske virksomheten i andre industriland at det i noen sammenhenger er formålstjenlig å betrakte industrilandene som ett samfunn. Det samfunnet kaller jeg Industrisamfunnet. Kan det økonomiske systemet i Industrisamfunnet endres slik at Industrisamfunnet oppnår de fordelene som Norge oppnår ved å gå over til Det alternative systemet? Hvordan bør det i så fall endres? (I artikkelen HA 2000:5 "A New Economic System- Why and How?" står noe om dette.)

Hva vil det bety for framtidsutsiktene for u-landene hvis Industrisamfunnets økonomiske system endres i den retningen som er skissert i HA 2000:5? (I "H 31 U-landenes framtid" står litt om dette.)

 


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.