Meny:
Startsiden
   
HA 2000:2

DEN ALTERNATIVE FRAMTIDEN

(versjon juni 2001)
av
Fritz C. Holte

 

Med "Den alternative framtiden" mener jeg en framtid vi kan skape hvis vi erstatter det nåværende økonomiske systemet med Det alternative systemet og har som mål å unngå de negative trekkene i Holdenutvalgets framtid.

Fordi jeg har skrevet en egen artikkel om Det alternative systemet, har jeg kunnet sløyfe mye av den tidligere versjonen av HA 2000 2. Denne nye versjoen består av det som ble sagt i kapitlene 5-9 i den tidligere versjonen.

 


Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.