www.fritzholte.com >>> Studiesirkler

Studiesirkler basert på Fritz C. Holtes bok

"En annen verden er mulig"

Boka

Boka "En annen verden er mulig - et alternativ til internasjonal markedsliberalisme", (Holte Forlag, 2002) koster 100 kroner, og kan kjøpes hos alle bokhandlere og på internett bl.a hos Haugen Bok.

Her finner du mer informasjon om boka og om hvordan den kan skaffes.

Studiesirkler

På denne siden finnes det to studiesirkelforslag. Begge bygger på Fritz C. Holtes bok "En annen verden er mulig - et alternativ til internasjonal markedsliberalisme".

De er imidlertid ganske forskjellige:

Sirkel 1 har som mål at deltakerne i studiesirkelen skal bli bedre kjent med de økonomiske teoriene i Holtes bok. Det er med andre ord en sirkel som kan gi de som ikke har en bred økonomisk bakgrunn en bedre fagkunnskap på området.

Sirkel 2 forutsetter at deltakerne kjenner ganske godt de viktigste premissene, resonnementene og konklusjonene i Holtes bok. Dette danner plattformen for å delta i de drøftingene knyttet til globalisering som denne sirkelen tar for seg. Dette er med andre ord sirkelen for dere som ønsker politisk debatt og øvelse i argumentasjon.

Ikke bare for studiesirkler

Noen er kanskje i følgende situasjon: De synes at en del av temaene i sirkelene virker interessante. Men av visse grunner vil det ikke bli aktuelt for dem å delta i en studiesirkel.

Her er et alternativ for hva disse kan gjøre: De leser raskt gjennom det materialet som er utarbeidet for sirklene. Deretter bruker de dette materialet som grunnlag for å fordype seg i de temaene som virker mest interessante.

Tilbakemeldinger.   Tekniske feil meldes til webmaster