www.fritzholte.com >>> Studiesirkler >>> Studiesirkel 2

Studiesirkel II:
Drøftinger av globalisering på grunnlag av bl. a. Holtes bok "En annen verden er mulig"

Materiell til studiesirkel 2:
Innledning
Møte 1
 Mulighetene for å unngå problemene ved å internasjonalisere styringen:
  -Styring av Industrisamfunnet
  -Styring av Verdenssamfunnet
Møte 2
 Mulighetene for å få en tilfredsstillende styring ved å internasjonalisere styringen:
 - Styring av EU
Møte 3
 NHOs hefte
Møte 4
 Frihandel
 Fri flyt av kapital
 Kommentarer til boka
Møte 5
 - Er en annen verden mulig?
 - Hva kan dere gjøre?
 - Tilbakemelding

Innledning

Hvem passer boka og sirkelen for?

Deltakerene i sirkelen bør kjenne ganske godt de viktigste premissene, resonnementene og konklusjonene i Fritz C. Holtes bok En annen verden er mulig - et alternativ til internasjonale markedsliberalisme, (Holte Forlag, 2002). Boka, koster 100 kroner, og kan kjøpes hos alle bokhandlere og nettbokhandlere. Les mer her om hvordan du kan kjøpe boka.

En kan skaffe seg et godt kjennskap til Holtes bok f.eks. ved å delta i en studiesirkel basert på Studiesirkel I, Bli kjent med de økonomiske teoriene i Holtes bok om at en annen verden er mulig.

De som ønsker en kort oversikt over noen av hovedpunktene i Holtes bok kan klikke her.

Arbeidsformer

Arbeidet Studiesirkelen består av:

Redegjøringer og skrivearbeid bør fordeles mellom deltakerne.

Henvisninger

Hvis ikke annet blir sagt er henvisningene til Holtes bok "En annen verden er mulig".

Endringer

Siden studiesirkelen er lagt ut på Internett, gir det oss mulighet for på en enkel måte å foreta endringer.

Disse endringene er foretatt siden studiesirkelen ble lagt ut første gang 18. februar 2003 :

Tilbakemelding

Materialet til denne studiesirkelen er som dere vet lagt ut på Internett i stedet for å distribueres på papir. Dette gjør det mulig å endre det hver gang det kommer ny informasjon som gjør endring ønskelig. Informasjonen kan bl.a. være tilbakemeldinger fra deltakere i studiesirkler.

Tilbakemeldingene kan være alt fra et par linjer som peker på at en detalj i studiematerialet bør endres, til en kritisk gjennomgang av opplegget for sirkelen og alt materialet til den.

For dem som kommer i gang med studiesirkelen senere enn dere, vil en tilbakemelding fra dere kanskje føre til en forbedring av det studiematerialet de skal bruke. Holte oppfordrer derfor dere til å sende en tilbakemelding. Selvfølgelig vil han kunne få mest utbytte av en kritisk vurdering både av opplegget og av alt studiematerialet. Men la ikke det få dere til å la være å sende en tilbakemelding som er langt mindre omfattende enn dette. Selv et par linjer kan vise seg å bli nyttige.

Kritikk er nyttigst, men merk at ros også kan være nyttig. Sett nemlig at én kritiserer et bestemt punkt, og at fem roser dette punktet. Rosen fra de fem kan da være en indikasjon på at punktet ikke bør endres selv om det er én som er misfornøyd med det.

Tilbakemeldingen kan også gå ut på i at det i dagsordenene for møtene burde vært med visse ting som ikke er det. Savner dere f.eks. bestemte temaer fra debatten om EU-medlemskap?

Nyttige opplysninger

Sirkelen er lagt ut på Holtes nettside www.fritzholte.com

De som ønsker å lage en sirkel men ikke har adgang til Internett, kan skrive til Fritz Holte, Østlivn.14, 1415 Oppegård og få tilsendt studieopplegget på papir.

Tilbakemeldinger.   Tekniske feil meldes til webmaster