Meny:
Startsiden
   
H 125  

Brev sendt til politiske redaktører i valgkampen 2003

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 7.09.2003

 

Politisk redaktør,
Avis x

Åpent brev til politikerne

Vedlagt sender jeg et åpent brev til en del framtredende politikere og et brev til ca. 100 personer som har fått tilsendt det åpne brevet. Det åpne brevet vil bli offentliggjort i flere aviser, men ikke i noen andre aviser som i særlig grad leses i det distriktet der de aller fleste av dine lesere bor.

Jeg er kjent med at en god del av dem som lest det åpne brevet, mener dette:

Når politikerne snakker om hva de vil og kan gjøre, er de ofte uklare. For mange skaper (forsterker) det dette inntrykket: Politikerne lover mer enn de kan holde, bl.a. når det gjelder å unngå svekkelse av velferdsstaten og å redusere arbeidsløsheten,- i alle fall på litt lengre sikt.

Et slik inntrykk bidrar til økt skepsis til (økt forakt for?) politikerne, og er derfor en alvorlig fare for demokratiet.

Hvis det i en periode der det ikke er valgkamp stilles krav til politikere om større klarhet, kan de ofte la være å svare på kravene I en valgkamp der de stiller opp på valgmøter og i debatter i radio og på fjernsyn, er det mye vanskeligere for dem å gjøre det.

Det er ønskelig at politikerne tvinges til å svare på spørsmålene i det åpne brevet. Jo bedre brevet blir kjent mens det ennå er valgkamp, desto større er sjansene for at dette vil skje. Derfor bør det offentliggjøres snarest mulig i flest mulig aviser.

Jeg er enig i denne oppfatningen . Derfor vil jeg be om at det åpne brevet blir offentliggjort i Avis X.

Vennlig hilsen
Fritz C. Holte

 


 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.