Meny:
Startsiden
   
 

Det alternative systemet
- en vei ut av internasjonal markedsliberalisme

av
Fritz C. Holte

Første gang lagt ut: 5-9-2004

 

Sommeren 2004 har jeg brukt til å avslutte arbeidet med en ny bok som heter "Det alternative systemet - en vei ut av internasjonal markedsliberalisme". Den kommer ut på Roskva forlag, og kan kjøpes hos alle bokhandlere fra slutten av oktober.

[bok 2004]

ISBN-nummer: 9788299648653

Boka vil blir presentert og kommentert på et møte fredag 22. oktober kl. 10.00-12.30 på Globaliseringskonferansen i Folkets Hus i Oslo. Kommentatorer vil være Ingrid Fiskaa, styremedlem i ATTAC Norge, Dag Seierstad, rådgiver for SVs stortingsgruppe, Tore Thonstad, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Terje Svabø, daglig leder av Civita og Lisbeth Berg-Hansen, visepresident i NHO.

H 151 Seminar om Det alternative systemet - en vei ut av internasjonal markedsliberalisme

Kjøp boka hos Haugen bok: Det alternative systemet

 

Nedenfor er gjengitt to utdrag fra boka.

H 149 Forordet i boken Det alternative systemet

H 150 Hvor viktig er nasjonalt eierskap til kapital? Kommentarer til Jan Arild Snoens drøfting av dette

Notater og dokumenter som utdyper boka

H 153 Hvorfor er det offentlig fattigdom i Norge?

Artikkelen vil bli trykket i Norsk Transportarbeiderforbunds medlemsblad og antakelig også i medlemsbladenes til noen andre yrkesorganisasjoner.

Det meste av det som står i artikkelen vil være kjent for dem som har fulgt med på nettsiden min eller har lest den siste boka mi. Men gir en kort og lettlest innføring i et spørsmål som opptar mange. Derfor kan den forhåpentligvis være nyttig for dem som prøver å få mer oppmerksomhet mot virkningene av markedsliberalismen.

Bakgrunnstoff i forbindelse med seminarer jeg skal holde våren 2005.

H 158 To typer av devalueringer

Denne filen inneholder det meste av Kapittel 19 i den nye boka mi. Den er tatt med her av hensyn til dem som ikke har boka.

H 159 Litt om Det alternative systemet og overgangen til det

Det aller meste av det som står i denne filen, står også i boka. Filen er derfor først og fremst nyttig for dem som ikke har boka. Men den anbefales også dem som har boka. Filen gir nemlig en ryddigere oversikt over følgende: Sett at Norge skal gå over til Det alternative systemet. Hva må i så fall norske myndigheter gjøre med de internasjonale avtalene vi er bundet av i dag?

 

 Webmaster: John Vedde.   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.