Meny:
Startsiden
   

GRUPPE 7: ØKONOMISK TEORI

 

INNLEDNING

 

Artiklene i denne gruppen gjør rede for noe av den økonomiske teorien jeg bruker. Under hver artikkel er det nevnt om artikkelen anbefales lest også av dem som ikke er økonomer.

 

OVERSIKT OVER ARTIKLENE I GRUPPEN

 

H 82 Hvorfor er mange skeptiske til devalueringer?

H 82 gir en oversikt over en del argumenter mot devalueringer.

Anbefales lest av dem som ikke er økonomer.

 

HN 2000:8 Nokså rask prisstigning eller stabile priser?

Artikkelen gir en kort oversikt over argumenter for at vi kan være bedre tjent med en nokså rask (men ikke akselererende) prisstigning, enn med stabile priser.

Anbefales lest også av dem som ikke er økonomer.

 

HA 2000:4 Mer om mulighetene for å unngå miljøproblemer og brutalisering

Artikkelen utdyper en av påstandene i HN 2000:8 Nokså rask prisstigning eller stabile priser?

Hvis du ikke er økonom, og du synes det er tungt og/eller kjedelig å lese sosialøkonomi, vil jeg ikke anbefale deg å lese denne artikkelen. I stedet kan du vurdere om du vil stole på den påstanden i HN 2000:8 Nokså rask prisstigning eller stabile priser? der det henvises til denne artikkelen.

 

HA 2000:6 A Synthesis of the Theories on the Long-Run Phillips Curve

Artikkelen utdyper en av påstandene i HN 2000:8 Nokså rask prisstigning eller stabile priser?

Hvis du ikke er økonom, og du synes det er tungt og/eller kjedelig å lese sosialøkonomi, vil jeg ikke anbefale deg å lese denne artikkelen. I stedet kan du vurdere om du vil stole på den påstanden i HN 2000:8 Nokså rask prisstigning eller stabile priser? der det henvises til denne artikkelen.

 

H16 Valutaspekulasjoner, valutakriser og Tobinskatt

I denne filen gjør jeg rede for noen av de forholdene som er relevante i drøftinger av valutaspekulasjoner, valutakriser og/eller Tobinskatt.

Anbefales lest også av dem som ikke er økonomer.

 

H 86 To forklaringer på hvorfor kapitaloverføringene langt på vei er frie i dag

I denne artikkelen refererer jeg Paul Krugmans og Jagdish Bhagawatis forklaringer på hvorfor kapitaloverføringene langt på vei er frie i dag. Jeg kommenterer også Krugmans forklaring.

Anbefales lest også av dem som ikke er økonomer.