Fritz C. Holte

fritzholte.com

En fjerde vei

Anmeldelser

Artikler

Anmeldelser av En Fjerde Vei

På denne nettsiden fins anmeldelser av boka og kommentarer til noen av anmeldelsene.

Når jeg blir oppmerksom på at det har stått et innlegg om boka i en avis eller et tidsskrift, vil jeg be både den som har skrevet innlegget og avisen (tidsskriftet) om tillatelse til å ta inn innlegget på denne nettsiden Dersom begge gir tillatelse vil jeg spørre den som hat skrevet innlegget om hun eller har noe imot at innlegget blir kommentert.

På denne siden tar jeg også imot innlegg som ikke har stått i aviser eller tidsskrifter. Disse sendes til innspill@fritzholte.no NB! Ny epost-adresse fra 10.5.09.

1.1 Per Kleppes anmeldelse av boka

1.2 Åpent brev til Per Kleppe

1.3 Debatt mellom Holte og Kleppe om "Mulighetene for en varig reduksjon av De fem problemene". Holtes første innlegg i debatten.

1.4 Debatt mellom Holte og Kleppe om "Bruken av forenklinger i makroøkonomiske drøftinger". Holtes første innlegg i debatten.

1.5. Debatt mellom Holte og Kleppe om "Hva vil skje med levestandarden i Norge hvis Norge går over til et av mine alternative systemer" Holtes første innlegg i debatten

1.6 Debatt mellom Holte og Kleppe om "Skriver Holte noe om det nåværende økonomiske systemets gode sider." Holtes første innlegg i debatten.

1.7 Debatt mellom Holte og Kleppe om "Holtes begrunnelser for sine påstander". Holtes første innlegg i debatten.

2.1 Boken er anmeldt av Jon Harberg i tidskriftet Frit Norden. En pdf-fil av utgivelsen kan lastes ned her: Frit Norden nr. 4 2008 (pdf)

3.1 Om Civitas anmeldelse av En fjerde vei

3.2 Marius Doksheims anmeldelse av En fjerde vei

3.2 Fritz Holtes svar på Marius Doksheims anmeldelse av En fjerde vei

4.1 Memo fra Jørgen Randers om boken.

4.2 Fritz Holtes svar på Jørgen Randers anmeldelse av En fjerde vei.

www.fritzholte.com |   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.