Fritz C. Holte

fritzholte.com

En fjerde vei

Anmeldelser

Artikler

Artikler med beslektede emmner til boken En Fjerde Vei

Fritz C. Holte: Kommentarer til den nordiske modellen

Fritz C. Holte: Det trengs debatt om hvordan "Industrisamfunnets økonomiske system" bør være etter krisa

Fritz C. Holte: Innlegg på ESF 2008

Fritz C. Holte: Kronikk i Nationen: Det finnes alternativer (pdf)

Fritz C. Holte: Bruken av mine bidrag det siste året til systemdebatten

 

 

www.fritzholte.com |   Har du innspill til denne artikkelen, kontakt Fritz C. Holte.