Meny:
Startsiden
   

OPPDATERINGER AV NETTSIDENE

Her vil nyheter og oppdateringer av nettsidene annonseres.
Kom tilbake til denne siden hvis du ønsker å se hva som er endret siden sist.

Du kan bli informert om oppdateringer på disse nettsidene pr. epost. Meld deg på her!

  

OPPDATERING 29. APRIL 2007

Ny versjon av "Ways out ofinternational Market Liberalism"

I boka "Ways out ofinternational Market Liberalism" er Appendix E blitt endret. Dette er den fjerde versjonen av boka

OPPDATERING 17. APRIL 2006

H 162 Seks notater om regjeringenes løfter om utbygging av velferdsstaten og lavere arbeidsløshet

I denne filen argumenterer jeg for at regjeringen ikke kan klare å innfri løftene i Soria Moria erklæringen omfattende utbygging av velferdsstaten og betydelig lavere arbeidsløshet.

OPPDATERING 21. FEBRUAR 2006

Ny bok: "Ways out of international market liberalism"

Som et forsøk på å komme med i en internasjonal debatt om alternativer til det nåværende økonomiske systemet, har jeg arbeidet med manuskriptet til en ny bok som nå er oversatt til engelsk.

Arbeidet med dette har gått foran arbeidet med denne nettsida, og det er derfor det er lenge siden nettsida ble oppdatert.

Temaet for boka er det samme som i mine to siste bøker. Det er imidlertid en videreføring av tankene presentert i disse bøkene. Den inneholder og en del nye ideer som jeg har stor tro på. Beskrivelsen av alternativet er klarere, og drøftingen av det mye grundigere.

Les mer om boka her: "Ways out of international market liberalism"

OPPDATERING 3. JULI 2005

Engelsk bok om systemendring under arbeid

Vil du lese og kommentere manus?

Som et forsøk på å komme med i en internasjonal debatt om alternativer til det nåværende økonomiske systemet, arbeider jeg nå med manuskriptet til en ny bok som skal oversettes til engelsk. Når manuskriptet er ferdig, vil det bli oversendt til utenlandske globaliseringskritikere.

Temaet for boka er det samme som i mine to siste bøker. Det er imidlertid en videreføring av tankene presentert i disse bøkene. Den inneholder og en del nye ideer som jeg har stor tro på. Beskrivelsen av alternativet er klarere, og drøftingen av det mye grundigere.

Ny fil

H 161 Innledning til planlagt bok i 2005

OPPDATERING 26. FEBRUAR 2005

Ny fil

H 160 Kommentarer til Erik Reinerts bok ”Global økonomi”

Erik Reinerts bok "Global økonomi" er blitt omtalt i mange aviser og har solgt meget godt. Det er forståelig. Boka inneholder nemlig en hel del relevant stoff om den økonomiske utviklingen i u-land og industriland, og mye av det stoffet er sikkert nytt for de aller fleste nordmenn. Jeg er en av dem som har hatt sort utbytte av Reinert bok. Men i denne kommentaren skal jeg peke på en del spørsmål Reinert enten ikke besvarer eller gir svar jeg er uenig i.

OPPDATERING 21. JANUAR 2005

Debatt med Eivind Johansen i Klassekampen

H 154 Devaluering til himmels?

Kronikk i Klassekampen for 21. desember 2004. Den er skrevet av Eivind Johansen, som er hovedfagsstudent i økonomisk historie ved NTNU. Han kritiserer mine ideer om Det alternative økonomiske systemet. Denne filen danner sammen med der tre neste filene en gruppe der filene er nært knyttet til hverandre.

H 155 Angrep full av huller

Artikkel i Klassekampen for 6. januar 2005. Den er skrevet av meg, og er en reaksjon på Eivind Johansens kritikk. Artikkelen gir blant annet svar på en del spørsmål om Det alternative systemet og om den politikken som kan føres innenfor dette systemet.

H 156 Økonomisk alkymi

Kronikk i Klassekampen for 12. januar 2005. som er skrevet av Eivind Johansen, er et nytt angrep på mine ideer om Det alternative systemet.

H 157 Økonomisk alkymi?

Kronikk i Klassekampen for 19. januar 2005 er skrevet av meg. Den er en reaksjon på Johansens kronikk 12. januar. I likhet med H 155 gir denne filen svar på en del spørsmål om Det alternative systemet og om den politikken som kan føres innenfor dette systemet..

Bakgrunnstoff i forbindelse med seminarer jeg skal holde i vår.

H 158 To typer av devalueringer

Denne filen inneholder det meste av Kapittel 19 i den nye boka mi. Den er tatt med her av hensyn til dem som ikke har boka.

H 159 Litt om Det alternative systemet og overgangen til det

Det aller meste av det som står i denne filen, står også i boka. Filen er derfor først og fremst nyttig for dem som ikke har boka. Men den anbefales også dem som har boka. Filen gir nemlig en ryddigere oversikt over følgende: Sett at Norge skal gå over til Det alternative systemet. Hva må i så fall norske myndigheter gjøre med de internasjonale avtalene vi er bundet av i dag?

 

For oversikt over tidligere oppdateringer, se her.